Publications

Kapoor, Sonam

Select year reporting publications:

Publications in 2020:
  • KAPOOR, Sonam – KALA, David – SVOBODA, J. – JURÁNEK, Ivo – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – OTAHAL, Jakub. The experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult: the prospects of pharmacological intervention. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 17. ISBN 978-80-89991-05-1.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
  • KAPOOR, Sonam – KALA, David – SVOBODA, J. – JURÁNEK, Ivo – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – OTAHAL, Jakub. Activation of NRf2 in experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. – Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 41. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Fyziologické dni). Typ: AFH
  • KAPOOR, Sonam – KALA, David – SVOBODA, J. – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – OTAHAL, Jakub. The potential of pharmacological interventionin experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2063. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH