Publications

Valachová , Katarína

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠVÍK, Karol – BIRÓ, Csaba – MACH, Mojmír – JURÁNEK, Ivo – ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Chitosan-Hyaluronan Carrier for a Drug Treating Injured Skin : chapter 5. In Advances in Health and Disease. Vol. 50. – New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 91-114. ISBN 978-1-68507-XXX-X. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
  • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of the Substance Antioxidative Profile by Hyaluronan, Cu(II) and Ascorbate : chapter 2. In Advances in Health and Disease. Vol. 51. – New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 61-98. ISBN 978-1-68507-XXX-X. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
  • VALACHOVÁ, Katarína** – EL MELIGY, Mahmoud Atya – ŠOLTÉS, Ladislav. Hyaluronic acid and chitosan-based electrospun wound dressings: Problems and solutions. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 206, p. 74-91. (2021: 8.025 – IF, Q1 – JCR, 1.100 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.02.117 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
  • VALENT, Ivan** – BEDNÁROVÁ, Lucie – SCHREIBER, Igor – BUJDÁK, Juraj – VALACHOVÁ, Katarína – ŠOLTÉS, Ladislav. Reaction of N-Acetylcysteine with Cu2+: Appearance of Intermediates with High Free Radical Scavenging Activity: Implications for Anti-/Pro-Oxidant Properties of Thiols. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 11, art. no. 6199. (2021: 6.208 – IF, Q1 – JCR, 1.176 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23116199 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA