Publications

Bauerová, Katarína

Select year reporting publications:

Publications in 2022:
  • DRÁFI, František – PONIŠT, Silvester – SEPODES, Bruno – BAUEROVÁ, Katarína. Effects of Selected Non-biological and Biological Disease-Modifying Anti-rheumatic Drugs, and mRNA Vaccines on Mononuclear Phagocyte System : 5.18. In Comprehensive Pharmacology : 1st Edition. – Elsevier Inc., 2022, p. 321-341. ISBN 978-0-12-820876-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820472-6.00110-9 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. ITMS2014+:313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Typ: AECA
  • VYLETELOVÁ, Veronika – NOVÁKOVÁ, Mária – BAUEROVÁ, Katarína – PONIŠT, Silvester – OBLOŽINSKÝ, Marek – PAŠKOVÁ, Ľudmila. Modifications of HDL Components ́ Gene Expression in Liver of Rat with Adjuvant Arthritis. In 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 : book of abstracts. – Hradec Králové : electronicky – Faculty of Pharmacy, Charles University, Czech Republic, 2021, p. 16, SC-1. Dostupné na internete: https://www.faf.cuni.cz/getattachment/Special/SAL2021/Program/SAD2021_Book-of-Abstracts_v1-2.pdf.aspx?lang=en-GB (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Conference Synthesis and Analysis of Drugs) Typ: GHG