Publications

Publications in 2022

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • ANDELOVÁ, Katarína – SÝKORA, Matúš – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – KNEZL, Vladimír – SLEZÁK, Ján – TRIBULOVÁ, Narcisa. Distinct myocardial connexin-43 alteration due to cardiac hypertrophy and atrophy impact the vulnerability of the heart to malignant arrhythmias. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. – Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 66. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – VIÑAS NOGUERA, Mireia – BELOVIČOVÁ, Kristína – GRINCHII, Daniil – KALOČAYOVÁ, Barbora – DREMENCOV, Eliyahu – DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé účinky perinatálneho bupropiónu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov = Long-term effects of perinatal bupropion on neurobehavioral development of rat offspring. In Psychiatrie, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 30. (2021: 0.116 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – VIÑAS NOGUERA, Mireia – BELOVIČOVÁ, Kristína – KALOČAYOVÁ, Barbora – DUBOVICKÝ, Michal. Comparative Study on Effects of Maternal Depression and Perinatal Bupropion and Mirtazapine Treatment on Levels of Synapse-Related Proteins in Adolescent Rat Offspring. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts, p. 854-856, board number: S01-426. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Typ: GII
 • DAŇEK, Jan – DANAČÍKOVÁ, Šárka – KALA, David – SVOBODA, Jan – KAPOOR, Sonam – POŠUSTA, Antonín – FOLBERGROVÁ, Jaroslava – TAUCHMANNOVÁ, Kateřina – MRÁČEK, Tomáš – OTAHAL, Jakub. Sulforaphane Ameliorates Metabolic Changes Associated with Status Epilepticus in Immature Rats. In Frontiers in Cellular Neuroscience, 2022, vol. 16, art. no. 855161. (2021: 6.147 – IF, Q1 – JCR, 1.661 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1662-5102. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fncel.2022.855161 Typ: ADMA
 • DRÁFI, František – PONIŠT, Silvester – SEPODES, Bruno – BAUEROVÁ, Katarína. Effects of Selected Non-biological and Biological Disease-Modifying Anti-rheumatic Drugs, and mRNA Vaccines on Mononuclear Phagocyte System : 5.18. In Comprehensive Pharmacology : 1st Edition. – Elsevier Inc., 2022, p. 321-341. ISBN 978-0-12-820876-2. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820472-6.00110-9 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. ITMS2014+:313011AVG3 : Vývoj biomodelov pre zlepšenie hodnotenia účinnosti liekov a látok, ktoré majú potenciál pri liečbe COVID-19 (BIOVID-19)) Typ: AECA
 • DREMENCOV, Eliyahu – DEKHTIARENKO, R. – GRINCHII, Daniil – VIÑAS NOGUERA, Mireia – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Sex-specific effect of perinatal mirtazapine administration and pregestational stress on the excitability of serotonergic neurons in rats. In 33rd CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology : 9 – 13 June 2022 Virtual & Taipei, Taiwan, Book of Abstracts. – Zurich : CINP Head Office, p. 109-110. (CINP Hybrid World Congress of Neuropsychopharmacology) Typ: AFG
 • FRIMMEL, Karel – KRIŽÁK, Jakub – SOTNÍKOVÁ, Ružena – KNEZL, Vladimír – OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Lipopolysaccharide-induced changes in endothelial connexin-40 and occludin associated with macrophage infiltration in both normotensive and spontaneously hypertensive rats. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. – Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 80. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0162/19 : Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • HEGER, Vladimír** – BENEŠOVÁ, Barbora – KISSOVÁ, Lea – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – REZBÁRIKOVÁ, Petronela – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica. Modulation of calcium homeostasis by interaction of natural phenolic agents with Ca2+ -ATPase from sarco/endoplasmic reticulum (SERCA). In Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting. May 23-26, 2022, Kolymbari, Crete, Greece. – National and Kapodistrian University of Athens, Greece, PSE-Phytochemical Society to Europe, 2022, p. 198-199, PP21. (VEGA č. 2/0113/21 : Fenolové látky a ich semisyntetické deriváty ako terapeutické nástroje pre ovplyvnenie stresu endoplazmatického retikula prostredníctvom SERCA púmp. Vega č. 2/0063/22 : Môže byť modulácia sarko/endoplazmatickej Ca2+ – ATPázy (SERCA) vybranými prírodnými látkami regulovaná sirtuínmi? Význam v podpornej liečbe diabetických komplikácií a nádorových ochorení. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. PSE Trends in Natural Products Research: A PSE Young Scientists’ Meeting) Typ: AFG
 • HOPPANOVÁ, Lucia – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – IDUNKOVÁ, Alžbeta – TOMKO, Matúš – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Alteration of hippocampal excitability by prenatally applied antidepressant. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. – Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 35-36. ISBN 978-80-973719-4-4. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0081/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • IDUNKOVÁ, Alžbeta – JURKOVIČOVÁ TARABOVÁ, Bohumila – HOPPANOVÁ, Lucia – TOMKO, Matúš – DUBOVICKÝ, Michal – LACINOVÁ, Ľubica. Účinok mirtazapínu podávaného počas gravidity na excitabilitu hipokampálnych neurónov u potomstva. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. – Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. – Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 20. ISBN 978-80-974246-1-9. (APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam – KALA, David – SVOBODA, Jan – DAŇEK, Jan – FARIDOVÁ, A. – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – MIKULECKÁ, A. – FOLBERGROVÁ, Jaroslava – OTAHAL, Jakub**. The effect of sulforaphane on perinatal hypoxic-ischemic brain injury in rats. In Physiological Research, 2022, vol. 71, art. in press. (2021: 2.139 – IF, Q4 – JCR, 0.528 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0862-8408. Dostupné na: https://doi.org/10.33549/physiolres.934878 (Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia) Typ: ADCA
 • KAPOOR, Sonam** – NEMČOVIČ, Marek – FOLBERGROVÁ, Jaroslava – KALA, David – SVOBODA, Jan – OTAHAL, Jakub – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. N-glycans Profiling in Pilocarpine Induced Status Epilepticus in Immature Rats. In European Pharmaceutical Journal, 2022, vol. 69, no. 1, p. 61-64. (2021: 0.138 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1338-6786. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/afpuc-2022-0011 (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch) Typ: ADNB
 • KAPOOR, Sonam – RAČKOVÁ, Lucia – SVOBODA, Jan – KALA, David – OTAHAL, Jakub – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. The assessment of glucometabolic hormones in immature rats after hypoxic-ischemic insult. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2022. – Banská Bystrica : Občianske združenie Preveda, 2022, sekcia: biochémia. ISBN 978-80-972360-8-3. Dostupné na internete: https://www.preveda.sk/abstrakt/assessment-glucometabolic-hormones-immature-rats-after-hypoxic-ischemic-insult (ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2022 : PREVEDA) Typ: AFH
 • KISSOVÁ, Lea – HEGER, Vladimír – MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Activation Mechanism of Calcium Pump Serca by Substance CDN1163 – Hypothesis and Theoretical Prediction. In EFMC-YMCS. Young Medicinal Chemists´ Symposium. Book of Abstracts : Virtual Event – September 9-10, 2021. – European Federation for Medicinal Chemistry and Chemical Biology (EFMC) and the EFMC Young Scientists Network (YSN), 2021, p. 120. (APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. EFMC-YMCS Young Medicinal Chemists´ Symposium) Typ: AFG
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – KNEZL, Vladimír – SOTNÍKOVÁ, Ružena – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Metabolic syndrome in hypertriacylglycerolemic rats: effects of antioxidants. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. – Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 74. ISBN 978-80-8240-025-3. (Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0104/21 : Použitie hmotnostnej spektrometrie na porovnanie glykoprofilov rôznych kmeňov potkanov v intervencii metabolických porúch. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna** – HEGER, Vladimír – KISSOVÁ, Lea – RODRÍGUEZ, Yoel. Interaction of ligands and calcium pump. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. – Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 53. ISBN 978-80-973719-4-4. (Vega č. 2/0103/22 : Ligandom podmienená modulácia vápnikovej pumpy – štúdium mechanizmu a návrh nových látok. APVV-20-0543 : Viac-cieľový prístup k rôznorodým molekulovým mechanizmom diabetických komplikácií a iných ochorení súvisiacich s toxicitou glukózy. Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFH
 • NEUHAUS, Winfried** – REININGER-GUTMANN, Birgit – RINNER, Beate – PLASENZOTTI, Roberto – WILFLINGSEDER, Doris – KANĎÁROVÁ, Helena. The Rise of Three Rs Centres and Platforms in Europe. In Alternatives to Laboratory Animals (ATLA), 2022, vol. 50, no. 2, p. 90-120. (2021: 2.438 – IF, Q4 – JCR, 0.331 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221099165 Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] MADDEN, Judith C. Editorial. In ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY ANIMALS. ISSN 0261-1929, 2022, vol. 50, no. 2, pp. 81-82. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221097003., Registrované v: WOS

 • OMELKA, Radoslav** – MARTINIAKOVÁ, Monika** – BÁBIKOVÁ, Martina – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – KOVÁČOVÁ, Veronika – VOZÁR, Juraj – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Chicken eggshell powder more effectively alleviates bone loss comparted to inorganic calcium carbonate: an animal study performed on ovariectomized rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2021, vol. 72, no. 6, p. 873-879. (2020: 3.011 – IF, Q2 – JCR, 0.839 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 0867-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.26402/jpp.2021.6.05 Typ: ADCA
 • OSACKÁ, Jana – KISS, Alexander – MACH, Mojmír – TILLINGER, Andrej – KOPRDOVÁ, Romana**. Haloperidol and aripiprazole affects CRH system and behaviour of animals exposed to chronic mild stress. In Neurochemistry International, 2022, vol. 152, art. no. 105224. (2021: 4.297 – IF, Q2 – JCR, 0.858 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105224 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: ADCA
 • ÖZBAŞAK, Hande – ELBEHEIRY, Hani M – CSEKES, Erika – SCHULZ, Martin – MACH, Mojmír – RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the effect of novel NO-releasing ruthenium-terpyridine compound’s cytotoxicity and redox profile in human fibroblasts. In 1st Symposium on Molecular Biosensing: From Theory to Practice. November 17th – 19th, 2021, online : book of abstracts. – Jena : Leibniz Institute of Photonic Technology, 2021. (H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Molecular Biosensing: From Theory to Practice) Typ: GII
 • RAČKOVÁ, Lucia** – CSEKES, Erika. Redox aspects of cytotoxicity and anti-neuroinflammatory profile of chloroquine and hydroxychloroquine in serum-starved BV-2 microglia. In Toxicology and applied pharmacology, 2022, vol. 447, art. no. 116084. (2021: 4.460 – IF, Q2 – JCR, 0.811 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0041-008X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.taap.2022.116084 (APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Vega č. 1/0284/20 : Výskum prírodných látok s terapeutickým potenciálom v humánnej medicíne: komplexná analýza, biologické účinky a štúdium synergie. ITMS2014+: 313021Y920 : Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení) Typ: ADCA
 • SEIDLE, Troy** – KANĎÁROVÁ, Helena – HARTUNG, Thomas – LEIST, Marcel – NEUHAUS, Winfried – SPIELMANN, Horst – ROVIDA, Costanza. Open letter: Selection of a new Executive Director of the European Chemicals Agency (ECHA) provides an opportunity for the EU to lead in the field of chemicals management and implementation of innovative science = Selection of a new Executive Director of the European Chemicals Agency (ECHA) provides an opportunity for the EU to lead in the field of chemicals management and implementation of innovative science. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2022, vol. 39, no. 1, p. 149-150. (2021: 6.250 – IF, Q2 – JCR, 1.058 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2110271 Typ: BDMA
 • SONAWANE, Akshay – VADLOORI, Bharadwaja – POOSALA, Suresh – KANĎÁROVÁ, Helena – KULKARNI, Mandar – OLAYANJU, Adedamola – DEY, Tuli – SAXENA, Uday – SMIRNOVA, Lena – KANDA, Yasunari – REDDY, Jaganmohan – DRAVIDA, Subhadra – BISWAS, Saikat – VINKEN, Mathieu – GETTAYACAMIN, Montip – AHLUWALIA, Arti – MONDINI, Franco – BHATTACHARYA, Somshuvra – KULKARNI, Pushkar – JACOBSEN, Kirsten Rosenmay – VANGALA, Subrahmanyam – MILLÁS, Ana Luiza. Advances in Animal Models and Cutting-Edge Research in Alternatives: Proceedings of the Second International Conference on 3Rs Research and Progress, Hyderabad, 2021. In Alternatives to Laboratory Animals (ATLA), 2022, vol. 50, no. 2, p. 156-171. (2021: 2.438 – IF, Q4 – JCR, 0.331 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0261-1929. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221089216 Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] MADDEN, Judith C. Editorial. In ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY ANIMALS. ISSN 0261-1929, 2022, vol. 50, no. 2, pp. 81-82. Dostupné na: https://doi.org/10.1177/02611929221097003., Registrované v: WOS

  [1.2] LYONS, Leslie A. It’s a Knockout for Cat Allergies? In CRISPR Journal. ISSN 25731599, 2022-06-01, 5, 3, pp. 356-357. Dostupné na: https://doi.org/10.1089/crispr.2022.29148.lal., Registrované v: SCOPUS

 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – SÝKORA, Matúš – ŽURMANOVÁ, Jitka – KNEZL, Vladimír – ANDELOVÁ, Katarína – TRIBULOVÁ, Narcisa. Effect of omacor against the increased incidence of malignant cardiac arrhythmias triggered by light pollution. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members, May 25-27, 2022, Bratislava : Program & Book of Abstracts. – Bratislava, Slovakia : Institute for Heart Research, Centre of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 104. ISBN 978-80-8240-025-3. (VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-19-0317 : Úloha miRNA pri vzniku a priebehu kardiovaskulárnych ochorení – nové prístupy ochrany srdca v situáciách zvýšenej produkcie reaktívnych foriem kyslíka. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. New Frontiers in Basic Cardiovascular Research France – New EU Members) Typ: AFL
 • UJHÁZY, Eduard – HAMAR, Tomáš – DUBOVICKÝ, Michal – NAVAROVÁ, Jana – JEŽOVÁ, Daniela – MACH, Mojmír. Spomienka na pozoruhodnú osobnosť slovenskej vedy a pedagogiky doc. PhDr. Magdu Kouřilovú‑Urbanczik, CSc. In Monitor Medicíny SLS, 2022, vol. 12, č. 1-2, s. 58-59. ISSN 1338-2551. Typ: GII
 • UJHÁZY, Eduard. Helena Rašková a Terezín. In Roš Chodeš, 2022, roč. 84, č. červen, s. 23. ISSN 121074 68. Typ: GII
 • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠVÍK, Karol – BIRÓ, Csaba – MACH, Mojmír – JURÁNEK, Ivo – ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Chitosan-Hyaluronan Carrier for a Drug Treating Injured Skin : chapter 5. In Advances in Health and Disease. Vol. 50. – New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 91-114. ISBN 978-1-68507-XXX-X. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of the Substance Antioxidative Profile by Hyaluronan, Cu(II) and Ascorbate : chapter 2. In Advances in Health and Disease. Vol. 51. – New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 61-98. ISBN 978-1-68507-XXX-X. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** – EL MELIGY, Mahmoud Atya – ŠOLTÉS, Ladislav. Hyaluronic acid and chitosan-based electrospun wound dressings: Problems and solutions. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 206, p. 74-91. (2021: 8.025 – IF, Q1 – JCR, 1.100 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.02.117 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VALENT, Ivan** – BEDNÁROVÁ, Lucie – SCHREIBER, Igor – BUJDÁK, Juraj – VALACHOVÁ, Katarína – ŠOLTÉS, Ladislav. Reaction of N-Acetylcysteine with Cu2+: Appearance of Intermediates with High Free Radical Scavenging Activity: Implications for Anti-/Pro-Oxidant Properties of Thiols. In International Journal of Molecular Sciences, 2022, vol. 23, no. 11, art. no. 6199. (2021: 6.208 – IF, Q1 – JCR, 1.176 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms23116199 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia** – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BÖGI, Eszter – UJHÁZY, Eduard – DUBOVICKÝ, Michal – BELOVIČOVÁ, Kristína. Sex- and age- dependent effect of pre-gestational chronic stress and mirtazapine treatment on neurobehavioral development of Wistar rat offspring. In PLoS ONE, 2022, vol. 17, no. 2, art. no. e0255546. (2021: 3.752 – IF, Q2 – JCR, 0.852 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255546 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADMA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia – CSATLÓSOVÁ, Kristína – KALOČAYOVÁ, Barbora – BELOVIČOVÁ, Kristína – BÖGI, Eszter – DUBOVICKÝ, Michal. Pre-Gestational Stress and Perinatal Treatment with Antidepressants in Rats Affect Levels of Synapse-Related Proteins in Hippocampus of Adult Offspring in a Sex-Dependent Manner. In FENS Forum 2022 : E-Book of Abstracts, p. 838-839, board number: S01-417. (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. FENS Forum 2022) Typ: GII
 • VYLETELOVÁ, Veronika – NOVÁKOVÁ, Mária – BAUEROVÁ, Katarína – PONIŠT, Silvester – OBLOŽINSKÝ, Marek – PAŠKOVÁ, Ľudmila. Modifications of HDL Components ́ Gene Expression in Liver of Rat with Adjuvant Arthritis. In 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 : book of abstracts. – Hradec Králové : electronicky – Faculty of Pharmacy, Charles University, Czech Republic, 2021, p. 16, SC-1. Dostupné na internete: https://www.faf.cuni.cz/getattachment/Special/SAL2021/Program/SAD2021_Book-of-Abstracts_v1-2.pdf.aspx?lang=en-GB (VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Conference Synthesis and Analysis of Drugs) Typ: GHG