Publications

Publications in 2019

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • AFANDIYEVA, N. – ELMAZOGLU, Z. – BEK AYDIN, Z. – CEYLAN-ISIK, Asli F. – ŠTEFEK, Milan – KAVUTCU, Mustafa – KARASU, Çimen. Comparative effects of Cemtirestat, Stobadine and Epalrestat on glutathione-S-transferase and catalase activities in the liver and lung of diabetic rats given high fructose diet and Streptozotocin. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 33. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 33. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • BAUEROVÁ, Katarína – KUCHARSKÁ, Jarmila – PONIŠT, Silvester – SLOVÁK, Lukáš – ŠVÍK, Karol – JAKUŠ, Vladimír – MUCHOVÁ, Jana. The Role of Endogenous Antioxidants in the Treatment of Experimental Arthritis. In Antioxidants. – London : IntechOpen, 2019, chapter 8, p. 1-23. ISBN 978-1-78923-920-1.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0044/15 : Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja). Typ: ABC
 • BENEŠOVÁ, Barbora – HEGER, Vladimír – VISKUPIČOVÁ, Jana – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica. Effect of novel Curcumin derivatives on Serca activity and viability of pancreatic Ins-1e Beta cells. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 6.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • BENEŠOVÁ, Barbora – HEGER, Vladimír – VISKUPIČOVÁ, Jana – GIRST, Gábor – ÖTVÖS, Sándor B. – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica. Modification of SERCA activity and viability of pancreatic INS-1E beta cells by curcumin derivatives. In 2nd International Conference on Traditional Medicine, Phytochemistry and Medicinal Plants (TMedPM-2019). September 30-October 02, 2019, Berlin : abstract book. – United Scientific Group (USG), 2019, p. 40.(International Conference on Traditional Medicine, Phytochemistry and Medicinal Plants). Typ: AFK
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid – DUBOVICKÝ, Michal – MACH, Mojmír – BRUCKNEROVÁ, Jana – UJHÁZY, Eduard. Neonatal stress – the clinical point of view. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 6.(Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap). Typ: AFH
 • BRUCKNEROVÁ, Ingrid – LABAŠKOVÁ, S. – BRUCKNEROVÁ, Jana – DUBOVICKÝ, Michal – UJHÁZY, Eduard. Clinical consequences of most frequent trisomies on postnatal neonatal adaptation. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 33-34. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 33-34. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • BRUGER, Annika M. – DORHOI, Anca – ESENDAGLI, Gunes – BARCZYK-KAHLERT, Katarzyna – VAN DER BRUGGEN, Pierre – LIPOLDOVA, Marie – PEREČKO, Tomáš – SANTIBANEZ, Juan – SARAIVA, Margarida – VAN GINDERACHTER, Jo A. – BRANDAU, Sven**. How to measure the immunosuppressive activity of MDSC: assays, problems and potential solutions problems and potential solutions. In Cancer Immunology, Immunotherapy, 2019, vol. 68, no. 4, p. 631-644. (4.900 – IF2018). ISSN 0340-7004.(COST Action BM1404 : European Network of Investigators Triggering Exploratory Research on Myeloid Regulatory Cells (Mye-EUNITER)). Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] AMODIO, Giada – CICHY, Joanna – CONDE, Patricia – MATTEOLI, Gianluca – MOREAU, Aurelie – OCHANDO, Jordi – ORAL, Barbaros H. – PEKAROVA, Michaela – RYAN, Elizabeth J. – ROTH, Johannes – SOHRABI, Yahya – CUTURI, Maria-Cristina – GREGORI, Silvia. Role of myeloid regulatory cells (MRCs) in maintaining tissue homeostasis and promoting tolerance in autoimmunity, inflammatory disease and transplantation. In CANCER IMMUNOLOGY IMMUNOTHERAPY. ISSN 0340-7004, 2019, vol. 68, no. 4, pp. 661-672., Registrované v: WOS

  [1.1] GOULART, M.R. – HLAVATY, S.I. – CHANG, Y.-M. – POLTON, G. – STELL, A. – PERRY, J. – WU, Y. – SHARMA, E. – BROXHOLME, J. – LEE, A.C. – SZLADOVITS, B. – TURMAINE, M. – GRIBBEN, J. – XIA, D. – GARDEN, O.A. Phenotypic and transcriptomic characterization of canine myeloid-derived suppressor cells. In SCIENTIFIC REPORTS. ISSN 2045-2322, 2019, vol. 9, art. no. 3574., Registrované v: WOS

  [1.1] SILVESTRE-ROIG, Carlos – FRIDLENDER, Zvi G. – GLOGAUER, Michael – SCAPINI, Patrizia. Neutrophil Diversity in Health and Disease. In TRENDS IN IMMUNOLOGY. ISSN 1471-4906, 2019, vol. 40, no. 7, pp. 565-583., Registrované v: WOS

  [1.2] MAIMELA, Nomathamsanqa Resegofetse – LIU, Shasha – ZHANG, Yi. Fates of CD8+ T cells in Tumor Microenvironment. In COMPUTATIONAL AND STRUCTURAL BIOTECHNOLOGY JOURNAL. eISSN 2001-0370, 2019, vol. 17, pp. 1-13., Registrované v: SCOPUS

 • CAPCAROVÁ, Marcela** – KALAFOVÁ, Anna – SCHWARZOVÁ, Marianna – SCHNEIDGENOVÁ, Monika – ŠVÍK, Karol – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – SLOVÁK, Lukáš – KOVÁČIK, Anton – LÓRY, Viktória – ZORAD, Štefan – BRINDZA, Ján. Cornelian cherry fruit improves glycaemia and manifestations of diabetes in obese Zucker diabetic fatty rats. In Research in veterinary science, 2019, vol. 126, p. 118-123. (1.751 – IF2018). ISSN 0034-5288.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADCA
 • CEYLAN-ISIK, Asli F. – ELMAZOGLU, Z. – ŠTEFEK, Milan – KARASU, Çimen. Effects of Cemtirestat on GSH/GSSG, caspase-3 and protein carbonyl of liver and lung in rat model of diabetes induced by high fructose diet and Streptozotocin: A comparative study with Stobadine and Epalrestat. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 22-23. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 22-23. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFH
 • BÖGI, Eszter – BELOVIČOVÁ, Kristína – MORAVČÍKOVÁ, Lucia – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DREMENCOV, Eliyahu – LACINOVÁ, Ľubica – DUBOVICKÝ, Michal**. Pre-gestational stress impacts excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In Behavioural Brain Research, 2019, vol. 375, art. no. 112131. (2.770 – IF2018). ISSN 0166-4328.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • BÖGI, Eszter – BELOVIČOVÁ, Kristína – CSATLÓSOVÁ, Kristína – MACH, Mojmír – DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé neurobehavioralne dôsledky materskej depresie a liečby venlafaxínom na potomkov potkana = Long-term neurobehavioral consequences of maternal depression and venlafaxie treatment on rat offspring. In Psychiatrie. – Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 36-37. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFG
 • BÖGI, Eszter – BELOVIČOVÁ, Kristína – MORAVČÍKOVÁ, Lucia – CSATLÓSOVÁ, Kristína – UJHÁZY, Eduard – LACINOVÁ, Ľubica – DUBOVICKÝ, Michal. Maternal stress prior gestation effects excitability of hippocampal cells in vitro and is associated with neurobehavioral alterations during adulthood. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 104, PO 65.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. EBPS Biennial Meeting 2019). Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – BÖGI, Eszter – ĎURIŠOVÁ, Barbora – LACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela – DREMENCOV, Eliyahu. Effect of maternal immune activation on the excitability of monoamine neurons in the offspring. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 2, p. S668. (4.468 – IF2018). ISSN 0924-977X.(ECNP Workshop : For Early Career Scientists in Europe. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AEMA
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – BELOVIČOVÁ, Kristína – BÖGI, Eszter – DUBOVICKÝ, Michal. Chronický nepredvídateľný stress ako model materskej depresie u dospelých samíc potkana = Chronic unpredictable stress as a model of maternal depression of rat dams. In Psychiatrie. – Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 51. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA č. 2/0168/15 : Štúdium dôsledkov materskej depresie a podávania antidepresíva venlafaxínu na funkčný vývin mozgu a správanie potomstva potkanov. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFG
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – MORAVČÍKOVÁ, Lucia – PALIOKHA, Ruslan – BÖGI, Eszter – ĎURIŠOVÁ, Barbora – LACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela – DREMENCOV, Eliyahu. Sex differences in monoamine response to maternal immune activation in rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 10.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BÖGI, Eszter – DUBOVICKÝ, Michal. Bupropion administration during gestation and lactation impacts development and behavior of Juvenile offspring. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 51, PO 12.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. EBPS Biennial Meeting 2019). Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BÖGI, Eszter – UJHÁZY, Eduard – DUBOVICKÝ, Michal. Effects of bupropion administration during pregnancy and lactation on maternal behavior and selected reproductive variables in rats. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 34-35. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 34-35. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • DIEZ, Emiliano – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – PRADO, Natalia – KNEZL, Vladimír – LIPTÁK, Boris – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – TRIBULOVÁ, Narcisa. Electrical coupling protein connexin-43 is implicated in acute antiarrhythmic effect of melatonin in rat heart exposed to hypokalemia. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVIII-XXXIX.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • DREMENCOV, Eliyahu – CSATLÓSOVÁ, Kristína – MORAVČÍKOVÁ, Lucia – GRINCHII, Daniil – PALIOKHA, Ruslan – BÖGI, Eszter – ĎURIŠOVÁ, Barbora – LACINOVÁ, Ľubica – JEŽOVÁ, Daniela. Prenatal exposure to maternal immune activation in rats has different effects on brain monoamine neuronal firing activity in adult male and female offspring. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 – 19, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 17.(VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • DUBOVICKÝ, Michal** – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BRUCKNEROVÁ, Ingrid – UJHÁZY, Eduard. Dôsledky vplyvu hypoxémie na neuropsychické, neurobehaviorálne a neuroendokrinné funkcie na animálnom modeli vývinu potkana. In BRUCKNEROVÁ, Ingrid – TRNKA, Michal. Zdravé dieťa. Kyslík – iskra života. – Praha, ČR : Europská asociace pro fototerapii, 2019, s. 57-66.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Typ: AECA
 • DUBOVICKÝ, Michal – BELOVIČOVÁ, Kristína – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BRUCKNEROVÁ, Ingrid – BÖGI, Eszter. Functional injury in the developing brain: Experimental approaches of neurodevelopmental disorders assessment. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 11.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap). Typ: AFH
 • EGAN BEŇOVÁ, Tamara – VICZENCZOVÁ, Csilla – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – KNEZL, Vladimír – DOSENKO, Viktor – RAUCHOVÁ, H. – ZEMAN, M. – REITER, Russel J. – TRIBULOVÁ, Narcisa**. Obesity-associated alterations in cardiac connexin-43 and PKC signaling are attenuated by melatonin and omega-3 fatty acids in female rats. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2019, vol. 454, no. 1-2, p. 191-202. (2.884 – IF2018). ISSN 0300-8177. Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] HARDELAND, Ruediger. Aging, Melatonin, and the Pro- and Anti-Inflammatory Networks. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. ISSN 1422-0067, 2019, vol. 20, no. 5, art. no. 1223., Registrované v: WOS

 • ELMAZOGLU, Z. – CEYLAN-ISIK, Asli F. – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠTEFEK, Milan – KARASU, Çimen. Aldose reductase inhibitors in the preventation of diabetic neuro-degenerative diseases: Studies in cell culture models of Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease under hyperglycemic conditions. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 22. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 22. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFH
 • FERENCZYOVÁ, Kristína – KALOČAYOVÁ, Barbora – KINDERNAY, Lucia – KNEZL, Vladimír – FARKAŠOVÁ, Veronika – BARTEKOVÁ, Monika. The effects of chronic treatment with flavonoid Quercetin on cardiac ischemia-reperfusion injury in lean and obese zucker diabetic rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 12.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT – Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • FERENCZYOVÁ, Kristína – KALOČAYOVÁ, Barbora – KINDERNAY, Lucia – KNEZL, Vladimír – FARKAŠOVÁ, Veronika – BARTEKOVÁ, Monika. Účinok kvercetínu na ischemicko-reperfúzne poškodenie srdca u potkanov s diabetom 2.typu. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XIII-XIV.(VEGA č. 2/0061/16 : Úloha extracelulárnych vezikúl v medziorgánovej komunikácii zahrnutej v kardioprotekcii na diaľku (remote conditioning). COST CA16225 : EU-CARDIOPROTECT – Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • FRIMMEL, Karel – CICÁKOVÁ, Z. – KRIŽÁK, Jakub – SOTNÍKOVÁ, Ružena – KNEZL, Vladimír – OKRUHLICOVÁ, Ľudmila. Macrophage infiltration in heart of hypertensive rats is associated with changes of expression and distribution of connexin 43 = Zápalom vyvolaná infiltrácia makrofágov srdca hypertenzných potkanov je asociovaná so zmenani expresie a distribúcie konexínu 43. In Cardiology Letters. – Bratislava : Slovenská kardiologická spoločnosť, 2019, vol. 28, suppl. 1, p. 19S. ISSN 1338-3655.(XXIV. kongres Slovenskej kardiologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, 3.-5. október 2019, Bratislava – Šamorín). Typ: AFL
 • HEGER, Vladimír* – TYNI, Jonna* – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica – KAKKONEN-LAHTELA, Maija – RILLA-RAHNASTO, Minna**. Quercetin based derivatives as sirtuin inhibitors. In Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019, vol. 111, p. 1326-1333. (3.743 – IF2018). ISSN 0753-3322.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula). Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] HARDINSYAH – WINDARDI, Ika Puspa – ARIES, Muhammad – DAMAYANTHI, Evy. Total Phenolic Content, Quercetin, and Antioxidant Activity of Gandaria (Bouea Macrophylla Griff.) Leaf Extract at Two Stages of Maturity. In JURNAL GIZI DAN PANGAN. ISSN 1978-1059, 2019, vol. 14, no. 2, pp. 61-68., Registrované v: WOS

 • HEGER, Vladimír – BENEŠOVÁ, Barbora – VISKUPIČOVÁ, Jana – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica. Phenolic compounds from root bark of Morus nigra may regulate pancreatic beta-cell viability by modulation of Serca activity. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 14.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • HEGER, Vladimír – VISKUPIČOVÁ, Jana – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica. Effect of polyphenols on pancreatic INS-1E beta cells by modulation of intracellular calcium concentration. In Third WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Activities of young investigators within the WG MuTaLig COST Action. – [Paris] : [Université Paris DESCARTES, Faculté de Pharmacie de Paris], 2019, p. 54, poster 27 – WG.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. WG Meeting CA15135). Typ: AFK
 • HLAVÁČ, Matúš – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – HANQUET, Gilles – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – ŠTEFEK, Milan – BOHÁČ, A. Synthesis and biological activity of predicted ALR2 inhibitors. In 26th Young Research Fellows Meeting. – Paris : Faculty of Pharmacy, 2019, p. OC 10.(Young Research Fellows Meeting). Typ: AFG
 • HOSKERI, Joy Harris – LUPTÁKOVÁ, Dominika – REGEŠ, Michal – KAPOOR, Sonam – BAČIAK, Ladislav – JURÁNEK, Ivo. Cellular mechanisms of hypoxic-ischemic injury in newborn rats: Blood-brain barrier disruption and cerebral vasogenic edema. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 12-13.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap). Typ: AFH
 • JANČINOVÁ, Viera** – DRÁBIKOVÁ, Katarína – KILLINGER, Zdenko – PAŽOUREKOVÁ, Silvia – NOSÁĽ, Radomír – PAYER, Juraj. Novel aspects of the activation of NADPH oxidase in neutrophils of rheumatic patients on biological therapy. In International Immunopharmacology, 2019, vol. 69, p. 368-372. (3.361 – IF2018). ISSN 1567-5769.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • JURÁNEK, Ivo. Healthy mother – healthy child? – All that glitters is not gold. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 14.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap). Typ: AFH
 • JURÁNEK, Ivo – LUPTÁKOVÁ, Dominika – REGEŠ, Michal – KAPOOR, Sonam – BAČIAK, Ladislav – HOSKERI, Joy Harris. Model of neonatal HIE in newborn rats for testing pharmacological and non-pharmacological interventions. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 15-16.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap). Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam – REGEŠ, Michal – LUPTÁKOVÁ, Dominika – BAČIAK, Ladislav – JURÁNEK, Ivo. Neurodevelopmental testing in prediction of adverse neurological outcome due to neonatal hypoxic ischemic encephalopathy in rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 16.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam – REGEŠ, Michal – LUPTÁKOVÁ, Dominika – BAČIAK, Ladislav – HOSKERI, Joy Harris – JURÁNEK, Ivo. Neurodevelopmental outcome of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy studied in newborn rats. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 17.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap). Typ: AFH
 • TYUKOS KAPRINAY, Barbara – MICHÁLIKOVÁ, Dominka – KŘENEK, Peter – BABIAK, E. – GÁSPÁROVÁ, Zdenka – KNEZL, Vladimír – FRIMMEL, Karel – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – SASVARIOVÁ, M. – SALVARAS, Lazaros – SOTNÍKOVÁ, Ružena. Vplyv kyseliny rozmarínovej na cievny systém počas metabolického syndrómu. In Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká : zborník abstraktov. – Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, 2019, s. 15. ISBN 978-80-89991-04-4.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká, 13.-14. november 2019, Bratislava). Typ: AFH
 • KISS, Alexander** – KOPRDOVÁ, Romana – OSACKÁ, Jana – PEČEŇÁK, Ján. c-Fos expression response to olanzapine, amisulpride, aripiprazole, and quetiapine single administration in the rat forebrain: Effect of a mild stress preconditioning. In Neurochemistry International, 2019, vol. 126, p. 187-194. (3.994 – IF2018). ISSN 0197-0186.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ĎURIŠOVÁ, Barbora – BÖGI, Eszter – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – DREMENCOV, Eliyahu – MACH, Mojmír**. Electrophysiology and Behavioral Assessment of the New Molecule SMe1EC2M3 as a Representative of the Future Class of Triple Reuptake Inhibitors. In Molecules, 2019, vol. 24, no. 23, art. no. 4218. (3.060 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. VEGA č. 2/0046/18 : Štúdium mechanizmov účinku nových antidepresív: pyridoindolové deriváty a ligandy „trace amine-associated receptor one“ (TAAR1). APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADCA
 • KOPRDOVÁ, Romana – OSACKÁ, Jana – KISS, Alexander – MACH, Mojmír. Behavioural comparison of aripiprazole and haloperidol after repeated treatment in the rat model of chronic mild stress. In EBPS. Biennial Meeting. Abstract Book : 28-31 August 2019, Braga, Portugal, p. 146, PO 107.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. EBPS Biennial Meeting 2019). Typ: AFK
 • KOPRDOVÁ, Romana – OSACKÁ, Jana – KISS, Alexander – MACH, Mojmír. Effect of repeated administration of haloperidol and aripiprazole on behavioural outcomes in chronic mild stress model in rats. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 39-40. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 39-40. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia – HLAVÁČ, Matúš – BOHÁČ, A. – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – ŠTEFEK, Milan. Isosteric replacement brought markedly improved selectivity of aldose reductase inhibitors. In Book of abstracts JMMC 2019 – 11th Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019 : June 27-30, 2019, Prague, Czech Republic. – Prague : GUARANT International, 2019, p. 32, KL-14. ISBN 978-80-907442-0-2.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019). Typ: AFG
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – BALLEKOVÁ, Jana – HLAVÁČ, Matúš – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – BOHÁČ, A. – ŠTEFEK, Milan. Indole-based bifunctional aldose reductase inhibitors as promising therapeutic drugs of diabetic complications: Structure – activity relationships. In EFMC-YMCS. 6th EFMC Young Medicinal Chemist Symposium. Book of abstracts : September 5-6, 2019, Athens, Greece. – Athens : LD Organisation sprl, University of Patras, GR, 2019, p. 92, P051.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. EFMC Young Medicinal Chemist Symposium). Typ: AFG
 • KOVÁČIKOVÁ, Lucia – HLAVÁČ, Matúš – BOHÁČ, A. – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – ŠTEFEK, Milan. Isosteric replacement of sulphur with oxygen in the thioxotriazinoindole-based aldose reductase inhibitors markedly improved inhibition selectivity. In 26th Young Research Fellows Meeting. – Paris : Faculty of Pharmacy, 2019, p. FP18.(Young Research Fellows Meeting). Typ: AFK
 • KUČEROVÁ-CHLUPÁČOVÁ, Marta – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – TREML, Jakub – BALLEKOVÁ, Jana – MICHÁLIKOVÁ, Silvia – HALÁKOVÁ, Dominika – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – ŠTEFEK, Milan. (4-oxo-2-thioxothiazolidin-3-yl)acetic acid derivatives as effective aldose reductase inhibitors. In Book of abstracts JMMC 2019 – 11th Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019 : June 27-30, 2019, Prague, Czech Republic. – Prague : GUARANT International, 2019, p. 89, P-45. ISBN 978-80-907442-0-2.(Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019). Typ: AFK
 • KUNCÍROVÁ, Viera – SLOVÁK, Lukáš – PONIŠT, Silvester – BAUEROVÁ, Katarína. Improvement of Standard Antirheumatic Therapy by Phytochemicals. In Bioactive Food as Dietary Interventions for Arthritis and Related Inflammatory Diseases. Second Edition. – Academic Press, Elsevier, 2019, p. 69-93. ISBN 978-0-12-813820-5.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV-0052-10 : Molekulárne princípy ovplyvnenia aktivity a apoptózy fagocytov. Príspevok k novej stratégii farmakologickej modulácie zápalových procesov. APVV-0315-07 : Celulárne a molekulárne aspekty farmakologickej regulácie prozápalovej aktivity neutrofilov. SAV-CNR : Fytochemikálie zlepšujúce terapiu reumatoidnej artritídy: od predklinických štúdií ku klinickým aplikáciám. VEGA č. 2/0045/11 : Štúdium kombinácie imunosupresívnej liečby a ovplyvnenia redoxnej rovnováhy organizmu na zvieracích modeloch reumatoidnej artritídy. VEGA č. 2/0044/15 : Výskum ovplyvnenia zápalu, chronickej autoimunitnej reakcie a redoxnej regulácie organizmu v experimentálnej artritíde použitím nových látok pre adjuvantnú terapiu reumatoidnej artritídy). Typ: ABC
 • KURA, Branislav – BAGCHI, A. K. – SINGAL, Pawan – BARANČÍK, Miroslav – LE BARON, Tyler W. – VALACHOVÁ, Katarína – ŠOLTÉS, Ladislav – SLEZÁK, Ján**. Molecular hydrogen: potential in mitigating oxidative-stress-induced radiation injury. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, vol. 97, no. 4, p. 287-292. (2.041 – IF2018). ISSN 0008-4212.(APVV-0241-11 : Poškodenie zdravého tkaniva srdca a ciev pri ožiarení protónmi – patofyziológia a prevencia. VEGA č. 2/0021/15 : Nové molekulárne mechanizmy poškodenia kardiovaskulárneho systému ionizujúcim žiarením a možnosti jeho cielenej medikamentóznej prevencie. VEGA č. 2/0201/15 : Štúdium klinicky využiteľných foriem preconditioningu ako alternatívnej metódy ochrany myokardu pred akútnou ischémiou v organizme zaťaženom civilizačnými ochoreniami. VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. APVV-0102-11 : Vplyv rizikových faktorov súvisiacich so životným štýlom na adaptačné procesy v ischemickom myokarde. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie). Typ: ADCA
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – MICHÁLIKOVÁ, Dominka – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – BITTNER FIALOVÁ, Silvia – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Hladiny zápalových ukazovateľov v experimentálnom modeli metabolického syndrómu = The levels of inflammatory markers within the experimental model of metabolic syndrome. In Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká : zborník abstraktov. – Bratislava : Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, 2019, s. 14. ISBN 978-80-89991-04-4.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Metabolický syndróm: kardiovaskulárne a metabolické riziká, 13.-14. november 2019, Bratislava). Typ: AFH
 • LIPTÁK, Boris** – KNEZL, Vladimír – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Anti-arrhythmic and cardio-protective effects of atorvastatin and a potent pyridoindole derivative on isolated hearts from rats with metabolic syndrome. In Bratislava Medical Journal, 2019, vol. 120, no. 3, p. 200-206. (0.859 – IF2018). ISSN 0006-9248.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby). Typ: ADNA
 • LIPTÁK, Boris. Farmakologické možnosti ovplyvnenia porúch srdca počas metabolického syndrómu : dizertačná práca : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) = Pharmacological abilities of influence on heart damage during metabolic syndrome. Školiteľ: Zdenka Gáspárová, oponenti: Viera Kristová, Tatiana Stankovičová, Martina Šútovská, konzultant: Vladimír Knezl. Martin, 2019. 139 s. 26.08.2019. Univerzita Komenského v Bratislave. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, študijný program: farmakológia, študijný odbor: 7.3.2. farmakológia. Školiace pracovisko: Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Bratislava(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia). Typ: DAI
 • LIPTÁK, Boris. Farmakologické možnosti ovplyvnenia porúch srdca počas metabolického syndrómu : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademického titulu philosophiae doktor v študijnom odbore Farmakológia, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ: Zdenka Gáspárová, oponenti: Viera Kristová, Tatiana Stankovičová, Martina Šútovská. Martin, 2019. 27 s. Typ: GII
 • LUPTÁKOVÁ, Dominika – HOSKERI, Joy Harris – REGEŠ, Michal – KAPOOR, Sonam – BAČIAK, Ladislav – JURÁNEK, Ivo. Molecular aspects of neonatal brain hypoxic-ischemic injury. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 18-19.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap). Typ: AFH
 • TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book. Editor: Mojmír Mach(TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: FAI
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna – RAČKOVÁ, Lucia – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – BALLEKOVÁ, Jana – MÁJEK, Pavel – ŠTEFEK, Milan. Pyridoindole compounds with multi-target effects. In Third WG Meeting CA15135. Book of the abstracts. COST action CA15135.Activities of young investigators within the WG MuTaLig COST Action. – [Paris] : [Université Paris DESCARTES, Faculté de Pharmacie de Paris], 2019, p. 23, short communication 15.(COST Action CA15135 : MuTaLig – Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. WG Meeting CA15135). Typ: AFG
 • MÁJEKOVÁ, Magdaléna – VISKUPIČOVÁ, Jana – ŽIŽKOVÁ, Petronela – HORÁKOVÁ, Ľubica – RODRIGUEZ, Yoel. Targeting SERCA through drug design. In Book of abstracts JMMC 2019 – 11th Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019 : June 27-30, 2019, Prague, Czech Republic. – Prague : GUARANT International, 2019, p. 30, KL-12. ISBN 978-80-907442-0-2.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. Joint Meeting on Medicinal Chemistry 2019). Typ: AFG
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka** – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – SASVARIOVÁ, M. – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – SOTNÍKOVÁ, Ružena – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Hippocampal electrophysiological responses and changes in oxidative stress marker and serum lipid profile to pharmacological and non-pharmacological treatments of high-fat-fructose diet induced metabolic syndrome. In Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike XIV : venované spomienke na priekopníkov slovenskej experimentálnej a klinickej farmakológie prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. Editor Ján Klimas, recenzenti: Ján Klimas, Eva Kráľová, Peter Křenek, Marek Máťuš, Peter Vavrinec. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2019, s. 84 – 89. ISBN 978-80-223-4813-3.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc.). Typ: AFD
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka – SASVARIOVÁ, M. – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – SOTNÍKOVÁ, Ružena – KNEZL, Vladimír – BEZEK, Štefan – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Stronger predictive factor to developement of metabolic syndrome: length or type of unhealthy diet. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 17.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – SASVARIOVÁ, M. – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – SOTNÍKOVÁ, Ružena – KNEZL, Vladimír – BEZEK, Štefan – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Is developement of metabolic syndrome stronger conditioned by type or length of unhealthy diet? In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXVII.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka – SASVARIOVÁ, M. – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – TYUKOS, Barbara – SOTNÍKOVÁ, Ružena – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Effect of venlafaxin treatment on metabolic risk factors and synaptic plasticity in hippocampus of rats with metabolic syndrome. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 41. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 41. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • MILEC, Lucia – KUZMIAK THEISZOVÁ, Marica – KANĎÁROVÁ, Helena. Propagácia alternatívnych metód a slovenská platforma SNP 3Rs. In Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca, Bratislava 21. – 22. november 2019 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie. – Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2019, s. 144-147. ISBN 978-80-89738-19-9.(Mladí vedci – Bezpečnosť potravinového reťazca : vedecká konferencia). Typ: AFD
 • MRVOVÁ, Nataša – ŠKANDÍK, Martin – BEZEK, Štefan – RAČKOVÁ, Lucia**. Protective Effect of Semisynthetic and Natural Flavonoid on Aged Rat Microglia-enriched Cultures. In Neurotoxicity Research, 2019, vol. 36, no. 4, p. 844-858. (3.311 – IF2018). ISSN 1029-8428.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0031/12 : Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia?. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení). Typ: ADMA
 • OSACKÁ, Jana – KOPRDOVÁ, Romana – PEČEŇÁK, Ján – KISS, Alexander. Effect of olanzapine, amisulpride, quetiapine, and aripiprazole on c-Fos expression in the rat forebrain structure: an outcome of mild stress preconditioning. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXX.(VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • PAULOVIČOVÁ, Lucia** – PAULOVIČOVÁ, Ema – FARKAŠ, Pavol – ČÍŽOVÁ, Alžbeta – BYSTRICKÝ, Peter – JANČINOVÁ, Viera – TURÁNEK, J. – PERICOLINI, Eva – GABRIELLI, Elena – VECCHIARELLI, Anna – HRUBIŠKO, M. Bioimmunological activities of Candida glabrata cellular mannan. In FEMS Yeast Research, 2019, vol. 19, no. 2, art. no. foz009. (2.458 – IF2018). ISSN 1567-1356.(VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam). Typ: ADCA
 • PEČEŇÁK, Ján – KOPRDOVÁ, Romana – BUNDZIKOVA, J. – KISS, Alexander. c-Fos expression response to olanzapine, amisulpride, quetiapine, and aripiprazole in the rat forebrain and effect of a mild stress preconditioning. In European Neuropsychopharmacology, 2019, vol. 29, suppl. 1, p. S393. (4.468 – IF2018). ISSN 0924-977X.(ECNP Congress 2018 : The future of CNS treatments. VEGA 2/0031/16 : Skúmanie akútneho a chronického účinku azenapínu (AZE) na aktivitu neurónov v mimostriatálnych oblastiach mozgu, identifikovanie fenotypového charakteru aktivovaných neurónov a zistenie či účinok AZE je ovplyvniteľný chronickým predstresovaním zvierat.. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AEMA
 • PIEŠOVÁ, Michaela – KOPRDOVÁ, Romana – MACH, Mojmír. Prenatal hypoxia negatively affects behavior of the rat offspring. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 18.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela – KOPRDOVÁ, Romana – MACH, Mojmír. Impact of gestational hypoxia on development and behavior of the rat offspring. In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. – Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 39-40.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. European Student Conference On Behaviour and Cognition). Typ: AFK
 • PIEŠOVÁ, Michaela – KOPRDOVÁ, Romana – HADOVÁ, K. – KŘENEK, Peter – MACH, Mojmír. Impact of prenatal hypoxia on neurotransmitter systems in the rat brain. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 43. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 43. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • PRADO, N. J. – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – DIEZ, Emiliano** – KNEZL, Vladimír – LIPTÁK, Boris – PONCE ZUMINO, A.Z. – LLAMEDO-SORIA, M. – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – MIATELLO, R. M. – TRIBULOVÁ, Narcisa**. Melatonin receptor activation protects against low potassium-induced ventricular fibrillation by preserving action potentials and connexin-43 topology in isolated rat hearts. In Journal of Pineal Research, 2019, p. e12605. (15.221 – IF2018). ISSN 0742-3098.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • RAČKOVÁ, Lucia. Flavonoidy, prírodné látky s mimoriadnymi účinkami: Výskumníčka prezradila, čo všetko dokážu. In Webový portál Topky.sk, 2019, 4.2, nestr. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1001047/1766949/Flavonoidy–prirodne-latky-s-mimoriadnymi-ucinkami–Vyskumnicka-prezradila–co-vsetko-dokazu>. Typ: GHG
 • REGEŠ, Michal – KAPOOR, Sonam – LUPTÁKOVÁ, Dominika – BAČIAK, Ladislav – JURÁNEK, Ivo. The histological assessment of hypoxic-ischemic brain injury of the neonatal rats. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 19.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • REGEŠ, Michal – KAPOOR, Sonam – LUPTÁKOVÁ, Dominika – HOSKERI, Joy Harris – BAČIAK, Ladislav – JURÁNEK, Ivo. Histology examination of neonatal brain hypoxic-ischemic injury in newborn rats. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 21-22.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap). Typ: AFH
 • REGEŠ, Michal – BAČIAK, Ladislav – LUPTÁKOVÁ, Dominika – KAPOOR, Sonam – JURÁNEK, Ivo. Overview of perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXI-XXXII.(Fyziologické dny. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • SALVARAS, Lazaros – KNEZL, Vladimír – SASVARIOVÁ, M. – MICHÁLIKOVÁ, Dominka – TYUKOS, Barbara – GÁSPÁROVÁ, Zdenka – STANKOVIČOVÁ, Tatiana. Effect of venlafaxine on the function of isolated rat heart modified by high-fat-fructose diet. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 45. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 45. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • SASVARIOVÁ, M. – SALVARAS, Lazaros – KNEZL, Vladimír – MICHÁLIKOVÁ, Dominka – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – GÁSPÁROVÁ, Zdenka – STANKOVIČOVÁ, Tatiana. How does the Administration of Venlafaxine Affect the Heart in the Experimental Model of Metabolic Syndrome? In 69. česko-slovenské farmakologické dny v Prahe. 11. – 13. September 2019 : sborník abstraktů. – Praha : 3. LF UK, Praha, 2019, prezentácia, abstract č. 35.(Česko-slovenské farmakologické dny. Česko-slovenské farmakologické dny). Typ: AFG
 • SASVARIOVÁ, M. – MICHÁLIKOVÁ, Dominka – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – SALVARAS, Lazaros – GÁSPÁROVÁ, Zdenka – STANKOVIČOVÁ, Tatiana. The effect of venlafaxine on blood pressure and ECG in rats fed with high-fat-fructose diet. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 23. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 23. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFH
 • SCAGLIONE, Silvia – BURATTI, Paolo – MARRELLA, Alessandra – MARKUŠ, Ján – KANĎÁROVÁ, Helena – AIELLO, Maurizio. Demonstration of different intestinal absorption mechanisms of lactulose and mannitol by using 3D tissue inserts within fluidic multi-chamber devices. In ALTEX Proceedings, 2019, vol. 8, no. 1, p. 182. ISSN 2194-0479.(Linz 2019 – EUSAAT 2019). Typ: AFG
 • SLOVÁK, Lukáš – DRÁFI, František – PONIŠT, Silvester – ŠVÍK, Karol – AMBRO, Ľuboš – STROJNÝ, L. – BOMBA, A. – MIHALOVÁ, Danica – BAUEROVÁ, Katarína. Combination Administration of Lactobacillus plantarum LS/07 and Methotrexate on Inflammation and Severity of Experimental Arthritis. In Natural Products in Drug Discovery and Human Health (NatProdDDH). PSE Meeting 2019, 28-31 July. Lisbon, Portugal : book of abstracts. – Lisbon, Portugal : The Phytochemical Society of Europe – PSE, 2019, p137, P. 226.(Vega č. 2/0045/15 : Odpoveď ischemicky poškodeného mozgového tkaniva na aplikáciu postkondicionéra: štúdium mechanizmov získania ischemickej tolerancie MALDI bottom up proteomickým prístupom. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. Natural Products in Drug Discovery and Human Health (NatProdDDH) : PSE Meeting). Typ: AFK
 • STARÁ, Veronika** – MACH, Mojmír – UJHÁZY, Eduard – LIPTÁK, Boris – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Beneficial effect of 6 weeks lasting handling of adult rats on spatial memory in experimental model of neurodegeneration. In Interdisciplinary toxicology, 2018, vol. 11, no. 3, p. 217-220. (2018 – SCOPUS). ISSN 1337-6853. Typ: ADNB
 • NAVAROVÁ, Veronika. Vplyv perinatálnej hypoxie na nervový prenos v hipokampe potkana : rigorózna práca = The effect of perinatal hypoxia on neurotransmission in the rat hippocampus. Konzultant: Zdenka Gáspárová, oponent: Peter Vavrinec. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Bratislava, 2019. 55 s. 6.12.2019. Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta, študijný program: Fyziológia živočíchov a etológia, študijný odbor: Biológia. Školiace pracovisko: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava. Typ: DAI
 • SÝKORA, Matúš – KAMOCSAIOVÁ, Lucia – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – FRIMMEL, Karel – UJHÁZY, Eduard – MACH, Mojmír – BARANČÍK, Miroslav – TRIBULOVÁ, Narcisa – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara**. Alterations in myocardial connexin-43 and matrix metalloproteinase-2 signaling in response to pregnancy and oxygen deprivation of Wistar rats: a pilot study. In Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2019, vol. 97, no. 9, p. 829-836. (2.041 – IF2018). ISSN 0008-4212.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období – porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – VICZENCZOVÁ, Csilla – KNEZL, Vladimír – DOSENKO, Viktor – RAUCHOVÁ, H. – ZEMAN, Michal – TRIBULOVÁ, Narcisa. Cardioprotective effect of melatonin and omega-3 fatty acids on the myocardial electrical signaling in the aged obese female rats. In Journal of Hypertension, 2019, vol. 37, suppl. 1, p. e291. (4.209 – IF2018). ISSN 0263-6352.(29th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, 21.-24. june 2019, Milan, Italy. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním). Typ: AEMA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – SÝKORA, Matúš – KAMOCSAIOVÁ, Lucia – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – FRIMMEL, Karel – UJHÁZY, Eduard – MACH, Mojmír – BARANČÍK, Miroslav – TRIBULOVÁ, Narcisa. Vplyv kyslíkovej deprivácie na intercelulárnu a extracelulárnu komunikáciu v srdci potkanov počas gravidity. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXVII.(APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období – porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. Fyziologické dny). Typ: AFK
 • ŠIMONČIČOVÁ, Eva – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal – BÖGI, Eszter. Effect of bupropion administration during gestation and lactation on postnatal development of rat offspring. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 21.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BELOVIČOVÁ, Kristína – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal – BÖGI, Eszter. Altered hippocampal synaptic structure in male rat offspring after pre-gestational stress exposure and antidepressant treatment. In VI European Student Conference on Behaviour and Cognition. Booklet : 4th -7th September 2019, Padua, Italy. – Padua, Italy : ESCBC, University of Padua, 2019, p. 31.(European Student Conference On Behaviour and Cognition). Typ: AFK
 • ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BELOVIČOVÁ, Kristína – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal – BÖGI, Eszter. Effect of pre-gestational stress and venlafaxine treatment on hippocampal synaptic structure in rat offspring. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 45-46. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 45-46. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • ŠKANDÍK, Martin – RAČKOVÁ, Lucia. Modulation of oxi-inflammation during ageing by quercetin-quinone derivative. In Free Radical Biology and Medicine, 2019, vol. 139, suppl. 1, p. S50. (5.657 – IF2018). ISSN 0891-5849.(SFRR-E 2019. Annual Meeting : Redox Homeostasis: From Signaling to Damage. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia). Typ: AEMA
 • ŠKANDÍK, Martin – RAČKOVÁ, Lucia. Natural and synthetic electrophilic compounds and their impact on healthy ageing. In VIIIth Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine : through the vision and ideas create a plan for success. Book of abstracts. 10th june 2019. – Bratislava : Centrum of Experimental Medicine, Slovak Academy of Sciences, 2019, p. 20.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. Miniconference of PhD. Students of Centre of Experimental Medicine 2019 : Through the Vision and Ideas Create a Plan for Success). Typ: AFH
 • ŠKANDÍK, Martin – RAČKOVÁ, Lucia. Ovplyvnenie redoxnej homeostázy a proteostázy počas starnutia prírodnými a syntetickými elektrofilnými zlúčeninami. In XXX. Xenobiochemické sympózium, Pezinok, 15. – 17. 5. 2019 : Program & Abstrakty. – Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Ústav biochémie a mikrobiológie FCHPT STU, 2019, s. 25. ISBN 978-80-972752-5-9.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Xenobiochemické sympózium). Typ: AFH
 • ŠKANDÍK, Martin – RAČKOVÁ, Lucia. Kvercetín-chinónový derivát: užitočný nástroj pri potláčaní zápalu mikroglií a markerov senescencie počas starnutia. In Drobnicov memoriál 10. ročník. Stará Lesná, 11. – 13. september 2019 : zborník príspevkov a program. – Bratislava : Centrum biovied – Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2019, s. 17-18. ISBN 978-80-972752-6-6.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. Drobnicov memoriál). Typ: AFH
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠVÍK, Karol – BEZEK, Štefan – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan**. 3-Mercapto-5H-1,2,4-Triazino[5,6-b] Indole-5-Acetic Acid (Cemtirestat) Alleviates Symptoms of Peripheral Diabetic Neuropathy in Zucker Diabetic Fatty (ZDF) Rats: A Role of Aldose Reductase. In Neurochemical Research, 2019, vol. 44, no. 5, p. 1056-1064. (2.782 – IF2018). ISSN 0364-3190.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity). Typ: ADCA
 • PRNOVÁ, Marta. Mechanizmy glukózovej toxicity v etiológii diabetickej periférnej neuropatie = Mechanisms of glucose toxicity in the etiology of diabetic peripheral neuropathy. In Pokroky vo farmakológii v Slovenskej republike XIV : venované spomienke na priekopníkov slovenskej experimentálnej a klinickej farmakológie prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc. Editor Ján Klimas, recenzenti: Ján Klimas, Eva Kráľová, Peter Křenek, Marek Máťuš, Peter Vavrinec. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, 2019, s. 5 – 11. ISBN 978-80-223-4813-3.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Memoriál prof. MUDr. Františka Šveca, DrSc. a prof. MUDr. Pavla Šveca, DrSc.). Typ: AFD
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠVÍK, Karol – BEZEK, Štefan – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan. Triglyceride-lowering effect of the aldose reductase inhibitor cemtirestat – another factor that may contribute to attenuation of symptoms of peripheral neuropathy in STZ-diabetic rats. In RICT 2019. Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery. Book of Abstracts : 55th International Conference on Medicinal Chemistry. July 3-5, 2019, Nantes, Pays de la Loire, France. – Nantes : LD Organisation sprl, Société de Chimie Thérapeutique – SCT, 2019, p. 92.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. RICT 2019. Interfacing Chemical Biology and Drug Discovery : International Conference on Medicinal Chemistry). Typ: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠVÍK, Karol – BEZEK, Štefan – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan. Cemtirestat Attenuates Neurological Disorders in Rat Models of Type I and Type II Diabetes: A Behavioral Study. In 25th National Meeting of Pharmacology, November 4-7, 2019, Kuşadası, Turkey. – Ankara : Turkish Pharmacological Society-Türk Farmakoloji Derneği, 2019, p. 74.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. National Meeting of Pharmacology). Typ: AFG
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠVÍK, Karol – BEZEK, Štefan – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan. Cemtirestat zmiernil symptómy periférnej diabetickej neuropatie u potkanov s experimentálnym diabetom typu 1 za podmienok nekontrolovanej hyperglykémie. In XXIX. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou : 30.05. – 01.06.2019, Štrbské Pleso. – [Bratislava] : Slovenská diabetologická spoločnosť, s. 22.(SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Diabetologické dni s medzinárodnou účasťou). Typ: AFH
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – BALLEKOVÁ, Jana – MICHÁLIKOVÁ, Silvia – RAČKOVÁ, Lucia – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan. General toxicity assessment of the novel aldose reductase inhibitor Cemtirestat. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 46. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 46. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • ŠTEFEK, Milan. In Silico Medicinal Chemistry Approaches to Drug Design. In 25th National Meeting of Pharmacology, November 4-7, 2019, Kuşadası, Turkey. – Ankara : Turkish Pharmacological Society-Türk Farmakoloji Derneği, 2019, p. 38.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. National Meeting of Pharmacology). Typ: AFG
 • ŠTEFEK, Milan – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – KARASU, Çimen. Cemtirestat, a Novel Aldose Reductase Inhibitor Based on Carboxymethylated Mercapto-Triazino-Indole Scaffold: Drug Design and Biological Activity. In 25th National Meeting of Pharmacology, November 4-7, 2019, Kuşadası, Turkey. – Ankara : Turkish Pharmacological Society-Türk Farmakoloji Derneği, 2019, p. 71.(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. National Meeting of Pharmacology). Typ: AFG
 • ŠTEFEK, Milan – BALLEKOVÁ, Jana – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – MÁJEKOVÁ, Magdaléna. Použitie 5-karboxymetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indolov a farmaceutický prostriedok s ich obsahom : udelenie patentu č. 288725 (18.10.2019), patentová prihláška značky spisu PP 50049-2016, (02.08.2016). M P T: A61K 31/00, A61P 9/00, A61P 13/00, A61P 15/00, A61P 19/00, A61P 25/00, A61P 27/00, A61P 35/00. Majiteľ patentu: Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, SK. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2019. Typ: AGJ
 • ŠUTOVSKÁ, Jana – MOLČAN, L. – MACH, Mojmír – ZEMAN, M. Vplyv tlmeného osvetlenia počas noci na kardiovaskulárny systém potkanov prenatálne vystavených hypoxii. In 95. Fyziologické dny : sborník. – Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. XXXIV-XXXV.(Fyziologické dny). Typ: AFK
 • TRIBULOVÁ, Narcisa – KNEZL, Vladimír – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – SLEZÁK, Ján – BARANČÍK, Miroslav. Non-pharmacological interventions may decrease a risk of malignant arrhythmias by targeting myocardial Cx43 channels in experimental hypertension. In Journal of Hypertension, 2019, vol. 37, suppl. 1, p. e101. (4.209 – IF2018). ISSN 0263-6352.(29th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, 21.-24. june 2019, Milan, Italy. VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0167/15 : Ochrana srdca pred maladaptívnou remodeláciou extracelularnej matrix a skúmanie mechanizmov jej regresie. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0063/18 : Ochrana srdca v situáciách nadmernej tvorby kyslíkových a nitrozylových radikálov: Molekulárny vodík ako nový potenciálny terapeutický nástroj?. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety). Typ: AEMA
 • TSATSAKIS, Aristidis M.* – TYSHKO, Nadezhda V.* – DOCEA, Oana Anca** – SHESTAKOVA, Svetlana I. – SIDOROVA, Yuliia S. – PETROV, Nikita A. – ZLATIAN, Ovidiu – MACH, Mojmír – HARTUNG, Thomas – TUTELYAN, Victor A. The effect of chronic vitamin deficiency and long term very low dose exposure to 6 pesticides mixture on neurological outcomes – A real-life risk simulation approach. In Toxicology Letters : official journal of EUROTOX, 2019, vol. 315, p. 96-106. (3.499 – IF2018). ISSN 0378-4274. Typ: ADCA
 • TSIKLAURI, Lia – DRÁFI, František – PONIŠT, Silvester – SLOVÁK, Lukáš – CHRASTINA, Martin – ŠVÍK, Karol – KEMOKLIDZE, Z. – KEMERTELIDZE, E. – BAUEROVÁ, Katarína**. Study of Anti-Inflammatory Activity of Fatsiphloginum™ (Fatsia japonica) and a New Purified Triterpene-Rich Extract of Saponins (PS-551) in Experimental Model of Arthritis. In Physiological Research, 2019, vol. 68, suppl. 1, p. S75-S85. (1.701 – IF2018). ISSN 0862-8408. Typ: ADCA
 • TSIKLAURI, Lia – DRÁFI, František – PONIŠT, Silvester** – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – KEMOKLIDZE, Z. – KEMERTELIDZE, E. – BAUEROVÁ, Katarína. Study of Anti-Inflammatory Properties of Fatsiphlogin® (Herbal Medicine From Fatsia Japonica) and a New Purified Fraction of Terpenoids (Ps-551) in an Experimental Model of Arthritis. In 69. česko-slovenské farmakologické dny v Prahe. 11. – 13. September 2019 : sborník abstraktů. – Praha : 3. LF UK, Praha, 2019, poster č. P19.(Česko-slovenské farmakologické dny. Česko-slovenské farmakologické dny). Typ: AFK
 • UJHÁZY, Eduard** – BRUCKNEROVÁ, Ingrid – BEHÚŇOVÁ, K. – DUBOVICKÝ, Michal – MACH, Mojmír. Hypoxia a asfyxia plodu v prenatálnom vývine. In BRUCKNEROVÁ, Ingrid – TRNKA, Michal. Zdravé dieťa. Kyslík – iskra života. – Praha, ČR : Europská asociace pro fototerapii, 2019, s. 49-56.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období – porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Typ: AECA
 • UJHÁZY, Eduard – FARKAŠ, Michal – KOPRDOVÁ, Romana – NAGY, Milan – MUČAJI, Pavel – BRUCKNEROVÁ, Ingrid – MACH, Mojmír. Effects of a quantified Cynara cardunculus leaf infusion on prenatal rat development. In Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap. Programme & Book of Abstracts. June 13-14, 2019. – Bratislava : Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology, CEM, SAS, 2019, p. 24.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Symposium on Clinical & Experimental Neonatology – Bridging the Gap). Typ: AFH
 • UJHÁZY, Eduard – FARKAŠ, Michal – KOPRDOVÁ, Romana – NAGY, Milan – MUČAJI, Pavel – BRUCKNEROVÁ, Ingrid – MACH, Mojmír. Evaluation of the effects of a standardized Cynara cardunculus leaf extract on prenatal rat development. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 48. Interdisciplinary toxicology. – Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS, 2019, vol. 12, suppl. 1, p. 48. (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(VEGA č. 2/0129/15 : Mechanizmy, skorá detekcia a terapia asfyktického poškodenia v perinatálnom období – porovnanie experimentálnych údajov s klinickým obrazom asfyktického novorodenca. VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFL
 • Interdisciplinary toxicology. Editor-in-chief Michal Dubovický [2011-] ; deputy/managing editor Mojmir Mach [2008-] ; editor-in-chief Eduard Ujházy [2008-2010]. Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS. 4x ročne. ISSN 1337-6853. Typ: FAI
 • VALACHOVÁ, Katarína – TOPOĽSKÁ, Dominika – NAGY, Milan – JURÁNEK, Ivo – ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidative Activity of Azadirachta indica, Ocimum Tenuiflorum, and Withania Somnifera. In Physical Chemistry for Chemists and Chemical Engineers: Multidisciplinary Research Perspectives.Innovations in Physical Chemistry: Monography Series. – Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2019, p. 75-93. ISBN 978-1-77188-655-0.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína – TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud – VEVERKA, Miroslav – ŠOLTÉS, Ladislav. Preparation of Two Quercetin Derivatives and Evaluation of Their Antioxidative Activity. In Engineering Technology and Industrial Chemistry with Applications : Innovations in Physical Chemistry: Monograph Series. – Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2019, p. 189-208. ISBN 978-1-77188-637-6.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** – MACH, Mojmír – DUBOVICKÝ, Michal – ŠOLTÉS, Ladislav. The importance of ergothioneine synthesis in ancient time by organisms living in oxygen free atmosphere. In Medical Hypotheses, 2019, vol. 123, p. 72-73. (1.322 – IF2018). ISSN 0306-9877.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií). Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** – JURÁNEK, Ivo – RAPTA, Peter – VALENT, Ivan – ŠOLTÉS, Ladislav. On infusion of high-dose ascorbate in treating cancer: Is it time for N-acetylcysteine pretreatment to enhance susceptibility and to lower side effects? In Medical Hypotheses, 2019, vol. 122, p. 8-9. (1.322 – IF2018). ISSN 0306-9877.(VEGA č. 2/0065/15 : Protektívne účinky prírodných a syntetických látok pred oxidačným poškodením vysokomolekulového hyalurónanu, izolovaných živočíšnych buniek a ich mitochondrií. VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína – ŠVÍK, Karol – BIRÓ, Csaba – ŠOLTÉS, Ladislav. In vivo evaluation of composite membranes for treatment of skin wounds. In TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 23. TOXCON 2019 : 24th Interdisciplinary Toxicological Conference. Vyhne, June 26-28, 2019. Programme & Abstracts. Abstract Book, p. 23.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. TOXCON 2019 : Interdisciplinary Toxicological Conference). Typ: AFH
 • VALACHOVÁ, Katarína – RAČKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉS, Ladislav. Mojmír Mach, Ph.D. In DOT (newsletter) – SfRBM : Free Radicals Abroad, June 2019 [elektronický zdroj]. Názov z obrazovky. Dostupné na internete: <https://sfrbm.org/publications/dot-newsletter/june-2019/free-radicals-abroad/>. Typ: GHG
 • VINKEN, Mathieu – SUTER-DICK, Laura – KANĎÁROVÁ, Helena. ESTIV2018: 20th anniversary of the International Congress on In Vitro Toxicology : editoriál. In Toxicology in vitro : the official journal of the European Society for Toxicology in Vitro, 2019, vol. 60, p. 293-295. (3.067 – IF2018). (2019 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0887-2333. Typ: BDCA
 • ŽDÍMALOVÁ, Mária – BOHUMEL, Tomáš – PLACHÁ-GREGOROVSKÁ, Kateřina – WEISMANN, Peter – EL FALOUGY, Hisham. Graph cutting in image processing handling with biological data analysis. In Contemporary Computational Science : proceedings of the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018). ITSRCP18, CompIMAGE18. – Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018, p. 112. ISBN 978-83-66016-22-4.(Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics. ITSRCP18). Typ: AFG