Publications

Publications in 2020

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
  • CAPCAROVÁ, Marcela** – KALAFOVÁ, Anna – SCHWARZOVÁ, Marianna – SCHNEIDGENOVÁ, Monika – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – KISSKA, Peter – KOVÁČIK, Anton – BRINDZA, Ján. Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia, 2020, vol., no, [online 16 August 2019]. ISSN 0006-3088.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADDA
  • ERNYEY, Aliz Judit** – BÖGI, Eszter – KASSAI, Ferenc – PLANGÁR, Imola – GYERTYÁN, István. Translational Difficulties in Querying Rats on Orientation. In BioMed Research International, 2019, vol. 2019, art. ID 6149023, 11 p. (2018: 2.197 – IF, Q3 – JCR, 0.795 – SJR, Q2 – SJR). (2019 – WOS, SCOPUS). ISSN 2314-6133. Typ: ADMA
  • HLAVÁČ, Matúš – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠRAMEL, Peter – ADDOVÁ, Gabriela – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – HANQUET, Gilles – BOHÁČ, A. – ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Oxotriazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase: Isosteric Sulfur/Oxygen Replacement in the Thioxotriazinoindole Cemtirestat Markedly Improved Inhibition Selectivity. In Journal of medicinal chemistry, 2020, vol. 63, no. 1, p. 369-381. ISSN 0022-2623.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. COST Action CA15135 : MuTaLig – Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv). Typ: ADCA
  • KRIŽÁK, Jakub – BREIEROVÁ, Emília – SOTNÍKOVÁ, Ružena – FRIMMEL, Karel – KURA, Branislav – OKRUHLICOVÁ, Ľudmila**. Carotenoids produced by yeast biomass protect mechanisms regulating endothelial barrier function from lipopolysaccharide-induced damage in the rat heart. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2019, vol. 70, no. 5, p. [Epub 2019 Dec 26]. (2018: 2.544 – IF, Q2 – JCR, 0.791 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 0867-5910.(VEGA č. 2/0022/16 : Ochrana mechanizmov modulujúcich permeabilitu endotelu v srdci. 2/0017/18 : Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami. 2/0162/19 : Účinok bakteriálneho endotoxínu na komunikačné spojenia ciev srdca za podmienok hypertenzie). Typ: ADCA
  • MOLNÁROVÁ, Agáta – PALENČÁR, Drahomír – FEKIAČOVÁ, Dagmar – BIELIKOVÁ, Eva – TICHÁ, Elena – MACH, Mojmír**. Adenovirus and RSV infections during pregnancy and their relationship to orofacial clefts. In Biologia, 2020, vol., no, [online 03 January 2020]. ISSN 0006-3088.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti). Typ: ADDA
  • MURGOCI, Adriana-Natalia – BACIAK, Ladislav – CUBÍNKOVÁ, Veronika – SMOLEK, Tomáš – TVRDÍK, Tomáš – JURÁNEK, Ivo – KAFKA, Jozef – ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat. In Neurochemical Research, 2020, vol. 45, no. 1, p. 180-187. ISSN 0364-3190.(APVV-15-0029 : Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: ADCA
  • SILVA, Daniel Botelho – MENDES, Eduarda – SUMMERS, Eleanor J – NECA, Ana – JACINTO, Ana C. – REIS, Telma – AGOSTINHO, Paula – BOLEA, Irene – JIMENO, Luisa M. – MATEUS, Luisa M. – OLIVEIRA-CAMPOS, Ana M.F. – UNZETA, Mercedes – MARCO-CONTELLES, José – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – RAMSAY, Rona R.** – CARREIRAS, Carmo M.**. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of nitrile-containing compounds: Exploring multiple activities as anti-Alzheimer agents. In Drug Development Research, 2019, Early Access. ISSN 0272-4391.(COST Action CM1103 : Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Typ: ADCA
  • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – RADOŠINSKÁ, Jana – WALLUKAT, G. – BARANČÍK, Miroslav – WALLUKAT, A. – KNEZL, Vladimír – SÝKORA, Matúš – PAULIS, Ľudovít. Suppression of β1-Adrenoceptor Autoantibodies is Involved in the Antiarrhythmic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Male and Female Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 2, pii: E526. ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
  • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠVÍK, Karol – BEZEK, Štefan – ELMAZOGLU, Zübeyir – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan**. Triglyceride-lowering effect of the aldose reductase inhibitor cemtirestat – another factor that may contribute to attenuation of symptoms of peripheral neuropathy in STZ-diabetic rats. In Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 2019, [Early Access]. ISSN 0028-1298.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Typ: ADCA
  • ŽDÍMALOVÁ, Mária – BOHUMEL, Tomáš – PLACHÁ-GREGOROVSKÁ, Kateřina – WEISMANN, Peter – EL FALOUGY, Hisham. Graph cutting in image processing handling with biological data analysis. In Advances in Intelligent Systems and Computing.Information Technology, System Research, and Computational Physics. – Cham : Springer Nature, 2020, vol. 945, P. 203-216. ISBN 978-3-030-18057-7. Contemporary Computational Science : proceedings of the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018). ITSRCP18, CompIMAGE18. – Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018, p. 112. ISBN 978-83-66016-22-4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics. ITSRCP18). Typ: AECA