Publications

Publications in 2020

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • AHMED, A. – RAČKOVÁ, Lucia. Toxicology of molecular logic gates and their evaluation in in vitro and ex vivo models. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 6. ISBN 978-80-89991-05-1.(Horizon 2020 : LOGIC LAB – Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • ANDELOVÁ, Katarína – SÝKORA, Matúš – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – KNEZL, Vladimír – SLEZÁK, Ján – TRIBULOVÁ, Narcisa. Impact of myocardial changes in connexin-43 on propensity of the heart to malignant arrhythmias in the setting of various pathologies. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 7. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • ANDELOVÁ, Katarína – SÝKORA, Matúš – SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – KNEZL, Vladimír – SLEZÁK, Ján – TRIBULOVÁ, Narcisa. Zmeny v konexíne-43 v hypertrofovanom a atrofovanom srdci potkana a ich vplyv na náchylnosť na malígne arytmie. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1991. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • BENEŠOVÁ, Barbora – HEGER, Vladimír – HORÁKOVÁ, Ľubica. The effect of Resveratrol, Gingerol and Metformin on Serca1 activity and viability of pancreatic Ins-1E beta cells. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 9. ISBN 978-80-89991-05-1.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • CSEKES, Erika – VÁGVÖLGYI, Máté – HUNYADI, Attila – RAČKOVÁ, Lucia. Protoflavóny v liečbe melanómu: Pro-oxidačný a pro-senescentný účinok protoapigenónu a jeho syntetického derivátu v melanómových bunkách A375. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1922. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • CSEKES, Erika – VÁGVÖLGYI, Máté – HUNYADI, Attila – RAČKOVÁ, Lucia. Semisynthetic butylated protoflavone as a prospective drug in melanoma treatment. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 13. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • CSEKES, Erika – VÁGVÖLGYI, Máté – HUNYADI, Attila – RAČKOVÁ, Lucia. Antitumour activity of synthetic alkyl derivative of protoapigenone in A375 human melanoma cells : Oncologists Congress 2020. In 6th Edition of International Online Conference on Clinical & Medical Oncology. June 08-09, 2020 : theme: Challenges for Oncology during the Covid-19. – Windsor, Berkshire : EuroSciCon Ltd, 2020, p. 17. Research Journal of Oncology. – London : iMedPub LTD, 2020, vol. 4, no. 2, extended abstract.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. Edition of International Online Conference on Clinical & Medical Oncology : Challenges for Oncology during the Covid-19). Typ: GII
 • BRUCKNEROVÁ, Jana – BABALA, Jozef – UJHÁZY, Eduard – MACH, Mojmír – JURÁNEK, Ivo – BRUCKNEROVÁ, Ingrid. Rare Causes of Respiratory Insufficiency in Newborns. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 38-39. (2019: 0.337 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov). Typ: AFK
 • CALONI, Francesca – CAZZANIGA, Alessandra – COCCINI, Teresa – GUTLEB, Arno C. – KANĎÁROVÁ, Helena – MELONI, Marisa – RASHIDI, Hassan – SAMBUY, Yula – WILFLINGSEDER, Doris – CASATI, Giulio. Virtual Summer School: Alternative Methods and Models in Science: A Multidisciplinary In Vitro Approach : meeting report. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, no. 3, p. 500-502. (2019: 5.787 – IF, Q1 – JCR, 1.270 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1868-596X.(Virtual Summer School 2020 : Lake Como School of Advanced Studies). Typ: AFG
 • CAPCAROVÁ, Marcela** – KALAFOVÁ, Anna – SCHWARZOVÁ, Marianna – SCHNEIDGENOVÁ, Monika – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – KISSKA, Peter – KOVÁČIK, Anton – BRINDZA, Ján. Consumption of bee bread influences glycaemia and development of diabetes in obese spontaneous diabetic rats. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 5, p. 705-711. (2019: 0.811 – IF, Q4 – JCR, 0.265 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088.(APVV-15-0229 : Vplyv flavonoidov a mykotoxínov na tukové tkanivo v závislosti od celkového metabolického stavu, zápalu a oxidačného stresu). Typ: ADDA
 • BÖGI, Eszter – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BELOVIČOVÁ, Kristína – CSATLÓSOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal. Dôsledky materskej depresie a jej liečby na hipokampálnu neurogenézu a gliogenézu matiek potkana = Effect of maternal depression and antidepresant treatment on hippoampal neurogenesis and gliogenesis of the rat dams. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 49. (2019: 0.109 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: AFK
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – KALOČAYOVÁ, Barbora – BELOVIČOVÁ, Kristína – MIREIA NOGUERA, Viñas – DUBOVICKÝ, Michal – BÖGI, Eszter. Sex differences in hippocampal plasticity of adolescent offspring after perinatal bupropion treatment. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 12. ISBN 978-80-89991-05-1.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BELOVIČOVÁ, Kristína – BÖGI, Eszter – DUBOVICKÝ, Michal. Zmeny správania juvenilného potomstva pri podávaní bupropiónu počas gravidity a laktácie u potkanov = Behavioral changes in juvenile offspring after bupropion administration during gravidity and lactation in rats. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 49-50. (2019: 0.109 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Typ: AFK
 • DOVINOVÁ, Ima – GREŠOVÁ, Linda – KVANDOVÁ, Miroslava – PÚZSEROVÁ, Angelika – BALIŠ, Peter – MAJZÚNOVÁ, Miroslava – HORÁKOVÁ, Ľubica – BARANČÍK, Miroslav. The Effects of PPAR Gamma and Nrf2 Activation Acting on Adjustment of Hypertension. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 25. (2019: 0.337 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. VEGA č. 2/0148/17 : Sledovanie kritických endogénnych biomarkerov a signálnych dráh v hypertenzii a pri kardiovaskulárnych ochoreniach. Vega č. 2/0158/20 : Vplyv terapie na redoxnú reguláciu, biochemické markery a bunkovú signalizáciu vekovo-závislých kardiovaskulárnych a neurodegeneratívnych ochorení. VEGA č. 2/0160/18 : Úloha Nrf2 signálnej dráhy v odpovediach srdcových buniek na patologické podnety. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii). Typ: AFG
 • DUBOVICKÝ, Michal – BÖGI, Eszter – CSATLÓSOVÁ, Kristína – BELOVIČOVÁ, Kristína – MIREIA NOGUERA, Viñas. Treatment of Maternal Depression: Options And Dilemmas. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 44. (2019: 0.337 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Typ: AFK
 • HEGER, Vladimír – BENEŠOVÁ, Barbora – VISKUPIČOVÁ, Jana – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – ZOOFISHAN, Zoofishan – HUNYADI, Attila – HORÁKOVÁ, Ľubica**. Phenolic Compounds from Morus nigra Regulate Viability and Apoptosis of Pancreatic β-Cells Possibly via SERCA Activity. In ACS Medicinal Chemistry Letters, 2020, vol. 11, no. 5, p. 1006-1013. (2019: 3.975 – IF, Q2 – JCR, 1.158 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1948-5875.(COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Typ: ADCA
 • HEGER, Vladimír** – ŽIŽKOVÁ, Petronela – VISKUPIČOVÁ, Jana. Tetra(trimethylgalloyl)oxyferuloyl quercetin: protective effect on beta cell viability decrease induced by methyl-glyoxal in the pancreatic INS-1E tumour cell line. In Translational Research in Oncology and the Chances for Interdisciplinary Cooperation. – Bratislava : OncoReSearch, 2020, p. 62-68. ISBN 978-80-973702-0- 6.(ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv. Translačný výskum v onkológii a možnosti medziodborovej spolupráce). Typ: AEDA
 • HEGER, Vladimír. Modulácia vápnikovej homeostázy prírodnými látkami a ich derivátmi v pankreatických beta-bunkách : dizertačná práca, : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.) = Modulation of calcium homeostasis by natural compounds and their derivatives in pancreatic beta-cells. Školiteľ: Jana Lomenová, Ľubica Horáková, oponenti: Jana Muchová, Norbert Vrbjar, Ján Lehotský. Bratislava, 2020. 125 s. 25.08.2020. Univerzita Komenského v Bratislave. Prírodovedecká fakulta, študijný program: biochémia, študijný odbor: 4.1.14. chémia. Školiace pracovisko: Centrum experimentálnej medicíny SAV, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied, Bratislava(APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. COST Action CM1407 : Podnetné organické syntézy inšpirované prírodou: od chémie prírodných látok po objav liečiv). Typ: DAI
 • IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. Organizátori: Vladimír Heger, Erika Csekes, Kristína Ferenczyová, Martin Škandík. Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020. 27 p. Dostupné na internete: <https://www.cemsav.sk/wp-content/uploads/2020/06/book-of-abstract.pdf>. ISBN 978-80-89991-05-1(Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: GHG
 • HLAVÁČ, Matúš – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – ŠRAMEL, Peter – ADDOVÁ, Gabriela – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – HANQUET, Gilles – BOHÁČ, A. – ŠTEFEK, Milan**. Development of Novel Oxotriazinoindole Inhibitors of Aldose Reductase: Isosteric Sulfur/Oxygen Replacement in the Thioxotriazinoindole Cemtirestat Markedly Improved Inhibition Selectivity. In Journal of Medicinal Chemistry, 2020, vol. 63, no. 1, p. 369-381. (2019: 6.205 – IF, Q1 – JCR, 2.093 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0022-2623.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii. COST Action CA15135 : MuTaLig – Viac-cieľový model pre inovatívnu identifikáciu látok v procese objavovania liečiv). Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] CHEN, Q.F. – PAN, Y.H. – YUE, T.T. – YANG, W.R. – LIU, H. – ZHENG, J. [4+2]-Annulation of Prop-2-ynylsulfonium Salts and Isatoic Anhydrides: Access to 3-Methylthio-4-quinolones. In ORGANIC LETTERS. ISSN 1523-7060, 2020, vol. 22, no. 15, p. 6096-6100., Registrované v: WOS

  [1.1] VALACHOVA, K. – MACH, M. – SOLTES, L. Oxidative Degradation of High-Molar-Mass Hyaluronan: Effects of Some Indole Derivatives to Hyaluronan Decay. In INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES. eISSN: 1422-0067, 2020, vol. 21, no. 16, art. no. 5609., Registrované v: WOS

  [1.2] KOUSAXIDIS, A. – PETROU, A. – LAVRENTAKI, V. – FESATIDOU, M. – NICOLAOU, I. – GERONIKAKI, A. Aldose reductase and protein tyrosine phosphatase 1B inhibitors as a promising therapeutic approach for diabetes mellitus. In EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 0223-5234, 2020, vol. 207, art. no. 112742., Registrované v: SCOPUS

 • KANĎÁROVÁ, Helena – PÔBIŠ, P. – RAČKOVÁ, Lucia – BÖGI, Eszter – KOPRDOVÁ, Romana – PIEŠOVÁ, Michaela – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – MACH, Mojmír. Bio-Compatibility Assessment of Medical Devices Using Reconstructed in Vitro 3D Human Cornea-Like Tissue Model. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 53-54. (2019: 0.337 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0153/20 : Hodnotenie biologickej kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovativnych materiálov pre výrobu ZP s využitím in vitro metód založených na 3D rekonštruovaných modeloch ľudského tkaniva. APVV-19-0591 : In vitro hodnotenie bio-kompatibility zdravotníckych pomôcok (ZP) a innovatívnych bio-materiálov pre ZP). Typ: AFK
 • KANĎÁROVÁ, Helena – JÍROVÁ, Dagmar – NEUHAUS, W. – KEJLOVÁ, Kristína – DVOŘÁKOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Lada – MOULISOVÁ, A. – LIN, G. – PIEŠOVÁ, Michaela – PÔBIŠ, P. In Vitro Three-Dimensional Reconstructed Human Tissue Models in the Biocompatibility Assessment of Medical Devices with Intended Use in the Oral Cavity: Launch of the International Project Train-Safemds. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 53. (2019: 0.337 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. APVV-DS-FR-19-0048 : Školiaca sieť zameraná na zvýšenie bezpečnosti zdravotníckych pomôcok – fokus na ústnu dutinu). Typ: AFK
 • KANĎÁROVÁ, Helena. Reconstructed human 3D skin models for in vitro topical toxicity testing. In Virtual Summer School 2020 Lake Como School, 3-4 June 2020. Dostupné na internete: <https://amms.lakecomoschool.org/files/2020/05/Kandarova-.pdf>(Virtual Summer School 2020 : Lake Como School of Advanced Studies). Typ: GII
 • KAPOOR, Sonam – KALA, David – SVOBODA, J. – JURÁNEK, Ivo – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – OTAHAL, Jakub. The experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult: the prospects of pharmacological intervention. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 17. ISBN 978-80-89991-05-1.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam – KALA, David – SVOBODA, J. – JURÁNEK, Ivo – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – OTAHAL, Jakub. Activation of NRf2 in experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. – Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 41. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • KAPOOR, Sonam – KALA, David – SVOBODA, J. – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – OTAHAL, Jakub. The potential of pharmacological interventionin experimental model of perinatal hypoxic ischemic insult. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2063. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • KEJLOVÁ, Kristína** – BENDOVÁ, Hana – CHRZ, Jan – DVOŘÁKOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Lada – VLKOVÁ, Alena – KUBÁČ, Lubomír – KOŘÍNKOVÁ, Radka – ČERNÝ, Jiří – OČADLÍKOVÁ, Danuše – RUCKI, Marián – HEINONEN, Tuula – JÍROVÁ, Dagmar – LETAŠIOVÁ, Silvia – KANĎÁROVÁ, Helena** – KOLÁŘOVÁ, Hana. Toxicological testing of a photoactive phthalocyanine-based antimicrobial substance. In Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2020, vol. 115, art. no. 104685. (2019: 2.652 – IF, Q1 – JCR, 0.842 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0273-2300. Typ: ADCA
 • KISSOVÁ, Lea – BENEŠOVÁ, Barbora – LIPCSEYOVÁ, Denisa – VISKUPIČOVÁ, Jana. Isolation and functional analysis of calcium ATPase (Serca1 isoform) from skeletal muscle of diabetic rats. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 18. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0111/16 : Modulácia vápnikovej homeostázy flavonoidmi v pankreatických β-bunkách za podmienok stresu endoplazmatického retikula. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • KOPRDOVÁ, Romana – OSACKÁ, Jana – KISS, Alexander – MACH, Mojmír. Porovnanie vplyvu opakovaného podávania haloperidolu a aripiprazolu na behaviorálne ukazovatele v modeli mierneho chronického stresu u potkana = Comparison of the effect of repeated administration of haloperidol and aripiprazole on behavioral outcomes in the rat model of chronic mild stress. In Psychiatrie, 2020, vol. 24, suppl. 1, p. 53. (2019: 0.109 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Farmakologie duše. APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat). Typ: AFK
 • KOUTSOPOULOS, Konstantinos – LAVRENTAKI, Vasiliki – ANTONIOU, Ioakeim – KOUSAXIDIS, Antonios – LEFKOPOULOU, Matina – TSANTILI-KAKOULIDOU, Anna – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠTEFEK, Milan – NICOLAOU, Ioannis**. Design synthesis and evaluation of novel aldose reductase inhibitors: The case of indolyl–sulfonyl–phenols. In Bioorganic & Medicinal Chemistry, 2020, vol. 28, no. 15, art. no. 115575. (2019: 3.073 – IF, Q2 – JCR, 0.739 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0968-0896.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity). Typ: ADCA
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. Deti si vyskúšali prácu vedcov. In LAMAČAN – Mesačník o živote v Lamači, 2020, roč. XXII., č. 5, s. 11. ISSN 1338-8959. Typ: GII
 • BRNOLIAKOVÁ, Zuzana. Malý Enstein – Veda hrou. In Materské centrá – občasník únie Materských centier, 2020, roč. XVII., č. 1. Máj, s. 24-25. ISSN 1338-3531. Typ: GII
 • LÍŠKOVÁ, Alžbeta – LETAŠIOVÁ, Silvia – JANTOVÁ, Soňa – BREZOVÁ, Vlasta – KANĎÁROVÁ, Helena**. Evaluation of phototoxic and cytotoxic potential of TiO2 nanosheets in a 3D reconstructed human skin model. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, no. 3, 441-450. (2019: 5.787 – IF, Q1 – JCR, 1.270 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1868-596X. Typ: ADMA
 • MARRELLA, Alessandra – BURATTI, Paolo – MARKUS, Ján – FIRPO, Giuseppe – PESENTI, Mario – LANDRY, Timothy – AYEHUNIE, Seyoum – SCAGLIONE, Silvia** – KANĎÁROVÁ, Helena – AIELLO, Maurizio. In vitro demonstration of intestinal absorption mechanisms of different sugars using 3D organotypic tissues in a fluidic device. In ALTEX – Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, no. 2, p. 255-264. (2019: 5.787 – IF, Q1 – JCR, 1.270 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1868-596X. Typ: ADMA

  Citations:
  [1.1] JORGENSEN, N.S. – SAABY, L. – ANDERSSON, A.M. – KROMANN, S. – SHEIKHSAMANI, E. – PERMIN, A. – RONCO, T. – SVENNINGSEN, S.W. – CHRISTENSEN, J.B. – OLSEN, R.H. A Novel Derivative of Thioridazine Shows Low Toxicity and Efficient Activity against Gram-Positive Pathogens. In ANTIBIOTICS-BASEL. ISSN 2079-6382, 2020, vol. 9, no. 6, art. no. 327., Registrované v: WOS

 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – LIPTÁK, Boris – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – SOTNÍKOVÁ, Ružena – KNEZL, Vladimír – BEZEK, Štefan – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Metabolic syndrome leading to type 2 diabetes mellitus in hypertriacylglycerolemic rat fed with high-fat diet or high-fat-high-fructose diet. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2061. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0054/15 : Rizikové faktory kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení a farmakologické možnosti ich ovplyvnenia. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – SASVARIOVÁ, M. – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – SOTNÍKOVÁ, Ružena – KNEZL, Vladimír – BEZEK, Štefan – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Effect of high-fructose diet on metabolic syndrom parameters, vessels and neuronal system. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 20. ISBN 978-80-89991-05-1.(Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • MICHÁLIKOVÁ, Dominka – TYUKOS KAPRINAY, Barbara – SASVARIOVÁ, M. – STANKOVIČOVÁ, Tatiana – SOTNÍKOVÁ, Ružena – GÁSPÁROVÁ, Zdenka. Changes in Biochemical Parameters of Rats Depending on the Fructose Content in the Diet. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 79. (2019: 0.337 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0120/19 : Vplyv fruktózovej diéty v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu a u zdravých jedincov: návrh účinnej farmakologickej liečby). Typ: AFK
 • MIREIA NOGUERA, Viñas – BÖGI, Eszter – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – DUBOVICKÝ, Michal. Effect of antidepressant mirtazapine on maternal health and offspring neurobehavioral development in rats. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 25. ISBN 978-80-89991-05-1.(Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • MIREIA NOGUERA, Viñas – BÖGI, Eszter – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BELOVIČOVÁ, Kristína – DUBOVICKÝ, Michal. Effects of Maternal Depression and/or Treatment with Antidepressant Mirtazapine During Pregnancy and Lactation on the Health of Mother’s and Neurobehavioral Development of Rat Offspring. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 76-77. (2019: 0.337 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva). Typ: AFK
 • MOLNÁROVÁ, Agáta – PALENČÁR, Drahomír – FEKIAČOVÁ, Dagmar – BIELIKOVÁ, Eva – TICHÁ, Elena – MACH, Mojmír**. Adenovirus and RSV infections during pregnancy and their relationship to orofacial clefts. In Biologia, 2020, vol. 75, no. 7, p. 1055-1061. (2019: 0.811 – IF, Q4 – JCR, 0.265 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0006-3088.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti). Typ: ADDA
 • MOROVÁ, Martina – SENKO, Tomáš – OLEXOVÁ, Lucia – PIEŠOVÁ, Michaela – MACH, Mojmír – KRŠKOVÁ, Lucia. Vplyv jednorazovej a opakovanej prenatálnej hypoxie na sociabilitu potkana laboratórneho. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1952. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0166/16 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: subchronická prenatálna asfyxia u potkanov ako vhodný model na štúdium mechanizmov embryo-fetálneho programovania neurobehaviorálnych zmien v dospelosti. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • MURGOCI, Adriana-Natalia* – BACIAK, Ladislav* – CUBÍNKOVÁ, Veronika – SMOLEK, Tomáš – TVRDÍK, Tomáš – JURÁNEK, Ivo – KAFKA, Jozef – ČÍŽKOVÁ, Dáša**. Diffusion Tensor Imaging: Tool for Tracking Injured Spinal Cord Fibres in Rat. In Neurochemical Research, 2020, vol. 45, no. 1, p. 180-187. (2019: 3.038 – IF, Q3 – JCR, 0.910 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0364-3190.(APVV-15-0029 : Výskum komparatívnych zobrazovacích metód na báze magnetickej rezonancie na diagnostiku neurologických a muskuloskeletálnych ochorení. APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov). Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] ABBOTT, N.J. – NICHOLSON, C. – VERKHRATSKY, A. Introduction: Special Issue in Honor of Eva Sykova. In NEUROCHEMICAL RESEARCH. ISSN 0364-3190, 2020, vol. 45, no. 1, SI, p. 1-4., Registrované v: WOS

 • NEUHAUS, Winfried – JÍROVÁ, Dagmar – KANĎÁROVÁ, Helena – KOJIMA, Hajime – LANG, Annemarie – SMITH, Adrian – SZABO, Györgyi. Establishing an International 3Rs Centers Network : meeting reports – corners. In ALTEX: Alternatives to Animal Experimentation, 2020, vol. 37, no. 1, p. 148-149. (2019: 5.787 – IF, Q1 – JCR, 1.270 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1868-596X.(Linz 2019 – EUSAAT 2019). Typ: AFG
 • NOVÁK, Igor** – KLEINOVÁ, Angela – MATYAŠOVSKÝ, Ján – JURKOVIČ, Peter – DUCHOVIČ, Peter – VALACHOVÁ, Katarína – ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of Wood Surfaces Modification by Radio-Frequency Plasma. In Research Methodologies and Practical Applications of Chemistry : Innovations in Physical Chemistry: Monograph Series. – Oakville, Ontario : Apple Academic Press, 2020, p. 269-280. ISBN 978-1-77188-784-7.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy). Typ: AECA
 • PAKANOVÁ, Zuzana – NEMČOVIČ, Marek – PANČÍK, Filip – SIVÁKOVÁ, Barbara – BRNOLIAKOVÁ, Zuzana – BARÁTH, Peter. The effect of serum N-glycan derivatization in reflectron positive MALDI mass spectra. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1961. ISBN 978-80-972360-6-9.(APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela – MACH, Mojmír**. Impact of Perinatal Hypoxia on the Developing Brain. In Physiological Research, 2020, vol. 69, no. 2, p. 199-213. (2019: 1.655 – IF, Q4 – JCR, 0.651 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0862-8408.(Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov). Typ: ADCA
 • PIEŠOVÁ, Michaela – KOPRDOVÁ, Romana – MACH, Mojmír. The impact of prenatal hypoxia and possibilities of its treatment. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 21. ISBN 978-80-89991-05-1.(Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. SAS Programme for PhD students 2019 – grant APP0054 : Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela – KOPRDOVÁ, Romana – HADOVÁ, K. – KŘENEK, Peter – MACH, Mojmír. Prenatal hypoxia affected postnatal development and brain neurotransmitter levels of the rat offspring. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 1917. ISBN 978-80-972360-6-9.(Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov. SAS Programme for PhD students 2019 – grant APP0054 : Vplyv prenatálnej hypoxie na vývin jedinca a možnosti terapie jej dlhodobých dôsledkov. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • PIEŠOVÁ, Michaela – KOPRDOVÁ, Romana – UJHÁZY, Eduard – KRŠKOVÁ, Lucia – OLEXOVÁ, Lucia – MOROVÁ, Martina – SENKO, Tomáš – MACH, Mojmír. Impact of Late Gestational Hypoxia on the Development and Behavior of the Rat Offspring. In Interdisciplinary toxicology, 2020, vol. 13, suppl. 1, p. 80. (2019: 0.337 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 1337-6853.(TOXCON 2020 : Interdisciplinary Toxicological Conference. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov). Typ: AFK
 • Interdisciplinary toxicology. Editor-in-Chief: Miroslav Pohanka [2017-]; Executive Editor-in-Chief: Mojmir Mach [2008-]; Field Chief Editors: Lucia Račková, Iveta Bernátová, Michal Dubovický [2018-] ; editor-in-Chief: Eduard Ujházy [2008-2010]; Editor-in-Chief: Michal Dubovický [2011-2017]. Bratislava : Slovak Toxicology Society SETOX : Institute of Experimental Pharmacology and Toxicology SAS. 4x ročne. ISSN 1337-6853. Typ: FAI
 • PONIŠT, Silvester** – ZLOH, Miloslav – BAUEROVÁ, Katarína. Impact of Oxidative Stress on Inflammation in Rheumatoid and Adjuvant Arthritis: Damage to Lipids, Proteins, and Enzymatic Antioxidant Defense in Plasma and Different Tissues. In Animal Models in Medicine and Biology. – London : IntechOpen, 2020, chapter 12, p. 195-217. ISBN 978-1-83880-012-3.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja). Typ: ABC
 • PULSONI, Ilaria – MARKUS, Ján – AYEHUNIE, Seyoum – SCAGLIONE, Silvia – KANĎÁROVÁ, Helena – AIELLO, Maurizio. Sviluppo e validazione di una piattaforma innovativa per lo studio in vitro dei diversi meccanismi di assorbimento intestinale. In L’Integratore Nutrizionale, 2020, vol. 23, no. 1, p. 38-45. ISSN 1127-6320. Typ: GII
 • REGEŠ, Michal – TOMOVA, Alexandra – LUPTÁKOVÁ, Dominika – BAČIAK, Ladislav – JURÁNEK, Ivo. Prospective biomarkers of the neonatal hypoxic – ischaemic brain injury. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 22. ISBN 978-80-89991-05-1.(VEGA č. 2/0155/16 : Prevencia hypoxicko-ischemického poškodenia neonatálneho mozgu potkana: testovanie nových spôsobov farmakologickej a nefarmakologickej intervencie. Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • RODRÍGUEZ, Yoel – MÁJEKOVÁ, Magdaléna**. Structural Changes of Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+-ATPase Induced by Rutin Arachidonate: A Molecular Dynamics Study. In Biomolecules : Open Access Journal, 2020, vol. 10, no. 2, art. no. 214. (2019: 4.082 – IF, Q2 – JCR, 1.614 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2218-273X.(Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. ITMS 26230120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť. ITMS 26210120002 : Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Konvergencia). Typ: ADMA
 • RUCKI, Marián** – KEJLOVÁ, Kristína – VLKOVÁ, Alena – JÍROVÁ, Dagmar – DVOŘÁKOVÁ, Markéta – SVOBODOVÁ, Lada – KANĎÁROVÁ, Helena – LETAŠIOVÁ, Silvia – KOLÁŘOVÁ, Hana – MANNERSTROM, Marika – HEINONEN, Tuula. Evaluation of toxicity profiles of rare earth elements salts (lanthanides). In Journal of Rare Earths, 2020, [article in press]. (2019: 3.104 – IF, Q2 – JCR, 0.646 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1002-0721. Typ: ADMA

  Citations:
  [1.2] GU, Yang Guang – GAO, Yan Peng – HUANG, Hong Hui – WU, Feng Xia. First attempt to assess ecotoxicological risk of fifteen rare earth elements and their mixtures in sediments with diffusive gradients in thin films. In WATER RESEARCH. ISSN 0043-1354, 2020, vol. 185, art. no. 116254., Registrované v: SCOPUS

 • SCHMIDT, Christian – MARKUS, Ján – KANĎÁROVÁ, Helena – WIEST, Joachim**. Tissue-on-a-Chip: Microphysiometry with human 3D-models on transwell inserts. In Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2020, vol. 8, art. no. 760. (2019: 3.644 – IF, Q2 – JCR, 0.908 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 2296-4185. Typ: ADCA
 • SILVA, Daniel Botelho – MENDES, Eduarda – SUMMERS, Eleanor J – NECA, Ana – JACINTO, Ana C. – REIS, Telma – AGOSTINHO, Paula – BOLEA, Irene – JIMENO, Luisa M. – MATEUS, Luisa M. – OLIVEIRA-CAMPOS, Ana M.F. – UNZETA, Mercedes – MARCO-CONTELLES, José – MÁJEKOVÁ, Magdaléna – RAMSAY, Rona R.** – CARREIRAS, Carmo M.**. Synthesis, biological evaluation, and molecular modeling of nitrile-containing compounds: Exploring multiple activities as anti-Alzheimer agents. In Drug Development Research, 2020, vol. 81, no. 2, p. 215-231. (2019: 1.902 – IF, Q3 – JCR, 0.483 – SJR, Q3 – SJR). ISSN 0272-4391.(COST Action CM1103 : Štrukturálne podmienené navrhovanie liečiv na diagnózu a liečenie neurologických ochorení. Vega č. 2/0127/18 : Nové látky pre prevenciu a terapiu ochorení spôsobených toxicitou glukózy. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2). Typ: ADCA
 • ST-PIERRE, Marie-Kim – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BÖGI, Eszter – TREMBLAY, Marie-Éve. Shedding Light on the Dark Side of the Microglia. In ASN Neuro, 2020, vol. 12, art. no. 1759091420925335, 10 p. (2019: 4.167 – IF, Q2 – JCR, 1.200 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1759-0914. Typ: ADMA
 • SVOBODOVÁ, Lada** – DVOŘÁKOVÁ, Markéta – RUCKI, Marián – KEJLOVÁ, Kristína – KANĎÁROVÁ, Helena – KOLÁŘOVÁ, Hana – MANNERSTROM, Marika – HEINONEN, Tuula. Safety testing of adult novelties using in vitro methods. In Regulatory Toxicology and Pharmacology, 2020, vol. 117, art. no. 104780. (2019: 2.652 – IF, Q1 – JCR, 0.842 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0273-2300. Typ: ADCA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – RADOŠINSKÁ, Jana – WALLUKAT, G. – BARANČÍK, Miroslav – WALLUKAT, A. – KNEZL, Vladimír – SÝKORA, Matúš – PAULIS, Ľudovít – TRIBULOVÁ, Narcisa**. Suppression of β1-Adrenoceptor Autoantibodies is Involved in the Antiarrhythmic Effects of Omega-3 Fatty Acids in Male and Female Hypertensive Rats. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 2, art. no. 526. (2019: 4.556 – IF, Q1 – JCR, 1.317 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADCA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – VICZENCZOVÁ, Csilla – ANDELOVÁ, Katarína – SÝKORA, Matúš – CHAUDAGAR, Kiranj – BARANČÍK, Miroslav – ADAMCOVÁ, Michaela – KNEZL, Vladimír – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – WEISMANN, Peter – SLEZÁK, Ján – TRIBULOVÁ, Narcisa**. Antiarrhythmic Effects of Melatonin and Omega-3 Are Linked With Protection of Myocardial Cx43 Topology and Suppression of Fibrosis in Catecholamine Stressed Normotensive and Hypertensive Rats. In Antioxidants, 2020, vol. 9, iss. 6, p. E546. (2019: 5.014 – IF, Q1 – JCR, 1.100 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2076-3921.(VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. APVV-15-0119 : Kompenzačné ochranné mechanizmy ako účinný nástroj voči zvýšenej energetickej deficiencii patologicky zaťaženého myokardu: Výhodná perspektíva v modernej experimentálnej kardioprotekcii. ITMS 26230120009 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení). Typ: ADMA
 • SZEIFFOVÁ BAČOVÁ, Barbara – SÝKORA, Matúš – EGAN BEŇOVÁ, Tamara – BARANČÍK, Miroslav – KNEZL, Vladimír – TRIBULOVÁ, Narcisa. Anti-arytmický účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín prostredníctvom zníženia tvorby autoprotilátok voči β1-adrenergným receptorom v experimentálnom modeli hypertenzie. In PREVEDA : interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Book of abstracts. – Bratislava : Občianske združenie Preveda, 2020, abstract no. 2067. ISBN 978-80-972360-6-9.(VEGA č. 2/0076/16 : Skúmanie regulačných mechanizmov medzibunkovej komunikácie v srdci pre cielenú ochranu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0158/19 : Modulácia dysregulácie extracelulárnej matrix a medzibunkovej komunikácie ako protekcia srdcového svalu pred jeho funkčným zlyhaním. VEGA č. 2/0002/20 : Podieľajú sa konexinové kanály v preťaženom srdcovom svale na extracelulárnej signalizácii?. APVV-15-0376 : Ochrana srdca v situáciách zvýšenej produkcie voľných kyslíkových radikálov: radiačné a reperfúzne poškodenie. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020 : PREVEDA). Typ: AFH
 • ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BÖGI, Eszter. MICROGLIA – The Brain All-Rounders. In IXth Miniconference of PhD. Students of Center of Experimental Medicine. Book of Abstracts. – Bratislava : Centre of Experimental Medicine SAS, 2020, p. 24. ISBN 978-80-89991-05-1.(Miniconference of PhD. Students 2020 : online conference). Typ: AFH
 • ŠKANDÍK, Martin – MRVOVÁ, Nataša – BEZEK, Štefan – RAČKOVÁ, Lucia**. Semisynthetic quercetin-quinone mitigates BV-2 microglia activation through modulation of Nrf2 pathway. In Free Radical Biology and Medicine, 2020, vol. 152, p. 18-32. (2019: 6.170 – IF, Q1 – JCR, 1.841 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0891-5849.(VEGA č. 2/0041/17 : Redoxná homeostáza, proteostáza a zápal ako potenciálne ciele pre ovplyvnenie starnutia a s ním spojených ochorení: Modulácia pomocou látok prírodného a syntetického pôvodu. VEGA č. 2/0031/12 : Starnutie mozgu a neuroprotektívne antioxidanty: Ovplyvnenie glií ako terapeutická stratégia?. VEGA č. 2/0029/16 : Redoxná regulácia profesionálnych fagocytov v krvi a v centrálnom nervovom systéme: molekulárne mechanizmy a funkčný význam. APVV-18-0336 : Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. ITMS 26240220040 : Hodnotenie prírodných látok a ich výber pre prevenciu a liečbu civilizačných ochorení). Typ: ADCA

  Citations:
  [1.1] KIM, J.-E. – PARK, H. – LEE, J.-E. – KANG, T.-C. CDDO-Me Inhibits Microglial Activation and Monocyte Infiltration by Abrogating NF kappa B- and p38 MAPK-Mediated Signaling Pathways Following Status Epilepticus. In CELLS. eISSN: 2073-4409, 2020, vol. 9, no. 5, art. no. 1123., Registrované v: WOS

  [1.2] WANG, Y. – TAO, B. – WAN, Y. – SUN, Y. – WANG, L. – SUN, J. – LI, C. Drug delivery based pharmacological enhancement and current insights of quercetin with therapeutic potential against oral diseases. In BIOMEDICINE AND PHARMACOTHERAPY. ISSN 0753-3322, 2020, vol. 128, art. no. 110372., Registrované v: SCOPUS

 • ŠOLTÉS, Ladislav – VALACHOVÁ, Katarína – MACH, Mojmír – JURÁNEK, Ivo. Composite membranes containing a smart-released cytoprotectant targeting the inflamed tissue and use thereof : číslo európskej patentovej prihlášky EP20020280.2. Typ: AGJ
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – MEDINA-CAMPOS, Omar Noel – PEDRAZA-CHAVERRI, José – COLIN-GONZÁLES, Ana Laura – PIEDRA-GARCIA, Francisco – RANGEL-LÓPEZ, Edgar – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – CEYLAN-ISIK, Asli F. – KARASU, Çimen – SANTAMARIA, Abel – ŠTEFEK, Milan**. Antioxidant Mechanisms in the Neuroprotective Action of Cemtirestat: Studies in Chemical Models, Liposomes and Rat Brain Cortical Slices. In Neuroscience, 2020, vol. 443, p. 206-217. (2019: 3.056 – IF, Q2 – JCR, 1.364 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0306-4522.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Typ: ADCA
 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – ŠVÍK, Karol – BEZEK, Štefan – ELMAZOGLU, Zübeyir – KARASU, Çimen – ŠTEFEK, Milan**. Triglyceride-lowering effect of the aldose reductase inhibitor cemtirestat – another factor that may contribute to attenuation of symptoms of peripheral neuropathy in STZ-diabetic rats. In Naunyn-Schmiedeberg’s Archives of Pharmacology, 2020, vol. 393, no. 4, p. 651-661. (2019: 2.050 – IF, Q3 – JCR, 0.614 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0028-1298.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Typ: ADCA

  Citations:
  [1.2] KOUSAXIDIS, A. – PETROU, A. – LAVRENTAKI, V. – FESATIDOU, M. – NICOLAOU, I. – GERONIKAKI, A. Aldose reductase and protein tyrosine phosphatase 1B inhibitors as a promising therapeutic approach for diabetes mellitus. In EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 0223-5234, 2020, vol. 207, art. no. 112742., Registrované v: SCOPUS

  [1.2] PAUL, D.A. – QURESHI, A.R.M. – RANA, A.Q. Peripheral neuropathy in Parkinson’s disease. In NEUROLOGICAL SCIENCES. ISSN 1590-1874, 2020, [Early Access: MAY 2020], Registrované v: SCOPUS

 • ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta** – RAČKOVÁ, Lucia – KOVÁČIKOVÁ, Lucia – BALLEKOVÁ, Jana – VISKUPIČOVÁ, Jana – MICHÁLIKOVÁ, Silvia – TASKOPARAN, Betul – ELMAZOGLU, Zübeyir – LANIŠNIK RIŽNER, Tea – KARASU, Çimen – BANERJEE, Sreeparna – ŠTEFEK, Milan. General toxicity assessment of the novel aldose reductase inhibitor cemtirestat. In Interdisciplinary toxicology, 2019, vol. 12, no. 3, p. 120-128. (2018: 0.274 – SJR, Q3 – SJR). (2019 – SCOPUS). ISSN 1337-6853.(Vega č. 2/0005/18 : Deriváty kyseliny 1-indoloctovej ako inhibítory aldózareduktázy: vzťah štruktúry a aktivity. APVV-15-0455 : Farmakologické ovplyvnenie glukózovej toxicity pri diabete typu 2. SAS-TUBITAK JRP 2015/7 : Ovplyvnenie molekulovych dráh glucolipotoxicity novým karboxymetylovaným merkaptotriazinoindolovým ihibítorom aldo-ketoreduktázy AKRlBl v diabete, zápale a vekom podmienenej neurodegenerácii). Typ: ADNB

  Citations:
  [1.2] KOUSAXIDIS, A. – PETROU, A. – LAVRENTAKI, V. – FESATIDOU, M. – NICOLAOU, I. – GERONIKAKI, A. Aldose reductase and protein tyrosine phosphatase 1B inhibitors as a promising therapeutic approach for diabetes mellitus. In EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY. ISSN 0223-5234, 2020, vol. 207, art. no. 112742., Registrované v: SCOPUS

 • ŠPAGLOVÁ, Miroslava** – ČUCHOROVÁ, Mária – ŠIMUNKOVÁ, Veronika – MATÚŠOVÁ, Desana – ČIERNA, Martina – STARÝCHOVÁ, Lenka – BAUEROVÁ, Katarína. Possibilities of the microemulsion use as indomethacin solubilizer and its effect on in vitro and ex vivo drug permeation from dermal gels in comparison with Transcutol®. In Drug Development and Industrial Pharmacy, 2020, vol. 46, no. 9, p. 1468-1476. (2019: 2.365 – IF, Q3 – JCR, 0.521 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0363-9045.(APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja). Typ: ADCA
 • TAMER ABD-EL RAZIK, Tamer Mahmoud – HASSAN, Mohamed A.** – VALACHOVÁ, Katarína** – OMER, Ahmed Mohamed – EL-SHAFEEY, Muhammad E.A. – MOHY-ELDIN, Mohamed Samir – ŠOLTÉS, Ladislav. Enhancement of wound healing by chitosan/hyaluronan polyelectrolyte membrane loaded with glutathione: in vitro and in vivo evaluations. In Journal of Biotechnology, 2020, vol. 310, p. 103-113. (2019: 3.503 – IF, Q2 – JCR, 0.992 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0168-1656.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** – HAFEZ, Elsayed E. – NAGY, Milan – ŠOLTÉS, Ladislav. Antioxidative Properties of Punica granatum, Peganum harmala, Dianthus caryophyllus, and Vitis vinifera Extracts against Free Radicals : chapter 10. In Green Chemistry and Biodiversity : Principles, Techniques, and Correlations. – Burlington, Ontario : Apple Academic Press, CRC Press, 2020, p. 135-152. ISBN 9781771887946. Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína – MACH, Mojmír** – ŠOLTÉS, Ladislav. Oxidative Degradation of High-Molar-Mass Hyaluronan: Effects of Some Indole Derivatives to Hyaluronan Decay. In International Journal of Molecular Sciences, 2020, vol. 21, no. 16, art. no. 5609. (2019: 4.556 – IF, Q1 – JCR, 1.317 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1422-0067.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0154/20 : Prenatálne programovanie chorôb v dospelosti: možnosti terapie a prevencie následkov prenatálnej hypoxie u potomstva potkanov). Typ: ADCA
 • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠVÍK, Karol – BIRÓ, Csaba – ŠOLTÉS, Ladislav. Skin wound healing with composite biomembranes loaded by tiopronin or captopril. In Journal of Biotechnology, 2020, vol. 310, p. 49-53. (2019: 3.503 – IF, Q2 – JCR, 0.992 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0168-1656.(Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro). Typ: ADCA

  Citations:
  [1.2] SPAMPINATO, S.F. – CARUSO, G.I. – DE PASQUALE, R. – SORTINO, M.A. – MERLO, S. The treatment of impaired wound healing in diabetes: Looking among old drugs. In PHARMACEUTICALS. ISSN 1424-8247, 2020, vol. 13, no. 4, art. no. 60., Registrované v: SCOPUS

 • VALÁRIKOVÁ, Jana – ČÍŽOVÁ, Alžbeta** – RAČKOVÁ, Lucia – BYSTRICKÝ, Slavomír. Anti-staphylococcal activity of quaternized mannan from the yeast Candida Albicans. In Carbohydrate Polymers, 2020, vol. 240, art. no. 116228. (2019: 7.182 – IF, Q1 – JCR, 1.514 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0144-8617.(Vega č. 2/0098/17 : Imunobiologická efektívnosť nových syntetických imunogénov mimikujúcich fungálne molekulové vzory patogénnosti v perspektívnom dizajne subjednotkovej anti-fungálnej vakcinačnej formuly. Vega č. 2/0093/17 : Identifikácia a charakterizácia izolátov V. cholerae z vodných tokov, štrkovísk a termálnych vôd na území Slovenska. APVV-15-0161 : Príprava modelovej subcelulárnej vakcíny z manooligomérnych štruktúr kvasinky Candida albicans). Typ: ADCA
 • VULGANOVÁ, Katarína – MALIAR, T.** – MALIAROVÁ, Mária – NEMEČEK, Peter – VISKUPIČOVÁ, Jana – BALÁŽOVÁ, A. – SOKOL, J. Biologically valuable components, antioxidant activity and proteinase inhibition activity of leaf and callus extracts of Salvia sp. In Nova Biotechnologica et Chimica, 2019, vol. 18, no. 1, p. 25-36. (2018: 0.173 – SJR, Q4 – SJR). ISSN 1338-6905. Typ: ADNB
 • ŽDÍMALOVÁ, Mária** – BOHUMEL, Tomáš – PLACHÁ-GREGOROVSKÁ, Kateřina – WEISMANN, Peter – EL FALOUGY, Hisham. Graph cutting in image processing handling with biological data analysis. In Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 945.Information Technology, System Research, and Computational Physics. – Cham : Springer Nature, 2020, p. 203-216. ISBN 978-3-030-18057-7. Contemporary Computational Science : proceedings of the International Multi-Conference on Computational Science (CS 2018). ITSRCP18, CompIMAGE18. – Kraków : AGH University of Science and Technology, 2018, p. 112. ISBN 978-83-66016-22-4.(APVV-15-0205 : Zmeny regulácie neuritogenézy vo vzťahu k neurovývinovým ochoreniam. Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics. ITSRCP18). Typ: AECA