Publications

Publications in 2022

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
 • CSATLÓSOVÁ, Kristína – VIÑAS NOGUERA, Mireia – BELOVIČOVÁ, Kristína – GRINCHII, Daniil – KALOČAYOVÁ, Barbora – DREMENCOV, Eliyahu – DUBOVICKÝ, Michal. Dlhodobé účinky perinatálneho bupropiónu na neurobehaviorálny vývin potomstva potkanov = Long-term effects of perinatal bupropion on neurobehavioral development of rat offspring. In Psychiatrie, 2022, vol. 26, suppl. 1, p. 30. ISSN 1211-7579. (Česko-slovenská psychofarmakologická konference virtuální : Psychofarmakologie v (post)covidové době. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo. Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva) Typ: AFK
 • DRÁFI, František – PONIŠT, Silvester – SEPODES, Bruno – BAUEROVÁ, Katarína. Effects of Selected Non-biological and Biological Disease-Modifying Anti-rheumatic Drugs, and mRNA Vaccines on Mononuclear Phagocyte System. In Reference Module in Biomedical Sciences : Elsevier Reference Collection.Biomedical Sciences. – Amsterdam : Elsevier, 2022. ISBN 978-0-12-801238-3. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820472-6.00110-9 (Vega č. 2/0136/20 : Hodnotenie a porovnanie protizápalovej a antioxidačnej účinnosti karotenoidov in vitro a in vivo pomocou modelov chronických zápalových ochorení. VEGA č. 2/0115/19 : Nové prístupy k liečbe kachexie, zápalu a oxidačného stresu v experimentálnej artritíde: Účinok rôznych rastlinných extraktov z olivových listov, Rhodiola rosea, Tribulus terrestris a extra panenského olivového oleja. APVV-15-0308 : Molekulárno-farmakologické prístupy k inovatívnej terapii reumatoidnej artritídy hodnotenej v experimentálnych podmienkach in vivo a in vitro. APVV SK-PT-18-0022 : Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch) Typ: AECA
 • OMELKA, Radoslav** – MARTINIAKOVÁ, Monika** – BÁBIKOVÁ, Martina – ŠVÍK, Karol – SLOVÁK, Lukáš – KOVÁČOVÁ, Veronika – VOZÁR, Juraj – ŠOLTÉSOVÁ PRNOVÁ, Marta. Chicken eggshell powder more effectively alleviates bone loss comparted to inorganic calcium carbonate: an animal study performed on ovariectomized rats. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2021, vol. 72, no. 6, p. 873-879. (2020: 3.011 – IF, Q2 – JCR, 0.839 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2021 – Current Contents). ISSN 0867-5910. Dostupné na: https://doi.org/10.26402/jpp.2021.6.05 Typ: ADCA
 • OSACKÁ, Jana – KISS, Alexander – MACH, Mojmír – TILLINGER, Andrej – KOPRDOVÁ, Romana**. Haloperidol and aripiprazole affects CRH system and behaviour of animals exposed to chronic mild stress. In Neurochemistry International, 2022, vol. 152, art. no. 105224. ISSN 0197-0186. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.neuint.2021.105224 (APVV-15-0037 : Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat. VEGA 2/0037/19 : Vplyv haloperidolu a olanzapínu na neurogenézu a apotózu v schizofrenickom modeli) Typ: ADCA
 • ÖZBAŞAK, Hande – ELBEHEIRY, Hani M – CSEKES, Erika – SCHULZ, Martin – MACH, Mojmír – RAČKOVÁ, Lucia. Investigating the effect of novel NO-releasing ruthenium-terpyridine compound’s cytotoxicity and redox profile in human fibroblasts. In 1st Symposium on Molecular Biosensing: From Theory to Practice. November 17th – 19th, 2021, online : book of abstracts. – Jena : Leibniz Institute of Photonic Technology, 2021. (H2020–LOGIC LAB – MSCA-ITN-2018 : Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics. Molecular Biosensing: From Theory to Practice) Typ: GII
 • SEIDLE, Troy** – KANĎÁROVÁ, Helena – HARTUNG, Thomas – LEIST, Marcel – NEUHAUS, Winfried – SPIELMANN, Horst – ROVIDA, Costanza. Open letter: Selection of a new Executive Director of the European Chemicals Agency (ECHA) provides an opportunity for the EU to lead in the field of chemicals management and implementation of innovative science. In ALTEX : Alternatives to Animal Experimentation, 2022, vol. 39, no. 1, p. 149-150. ISSN 1868-596X. Dostupné na: https://doi.org/10.14573/altex.2110271 Typ: BDMA
 • UJHÁZY, Eduard – HAMAR, Tomáš – DUBOVICKÝ, Michal – NAVAROVÁ, Jana – JEŽOVÁ, Daniela – MACH, Mojmír. Spomienka na pozoruhodnú osobnosť slovenskej vedy a pedagogiky doc. PhDr. Magdu Kouřilovú‑Urbanczik, CSc. In Monitor Medicíny SLS, 2022, vol. 12, č. 1-2, s. 58-59. ISSN 1338-2551. Typ: GII
 • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠVÍK, Karol – BIRÓ, Csaba – MACH, Mojmír – JURÁNEK, Ivo – ŠOLTÉS, Ladislav. Self-Associating Chitosan-Hyaluronan Carrier for a Drug Treating Injured Skin : chapter 5. In Advances in Health and Disease. Vol. 50. – New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 91-114. ISBN 978-1-68507-564-4. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. Vega č. 2/0166/20 : Experimentálna liečba neonatálnej hypoxicko-ischemickej encefalopatie (nHIE): potenciácia hypotermickej neuroprotekcie melatonínom u novorodených potkanov. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** – ŠOLTÉS, Ladislav. Investigation of the Substance Antioxidative Profile by Hyaluronan, Cu(II) and Ascorbate : chapter 2. In Advances in Health and Disease. Vol. 51. – New York : Nova Science Publishers, 2022, p. 61-98. ISBN 978-1-68507-657-3. ISSN 2770-7385. (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy. APVV PP-COVID-20-0043 : Nové perspektívy v liečbe kardiovaskulárnych komplikácií spojených s COVID19) Typ: ABC
 • VALACHOVÁ, Katarína** – EL MELIGY, Mahmoud Atya – ŠOLTÉS, Ladislav. Hyaluronic acid and chitosan-based electrospun wound dressings: Problems and solutions. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 206, p. 74-91. ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.02.117 (Vega č. 2/0019/19 : Účinky prírodných a syntetických zlúčenín pri oxidačnom poškodení biomakromolekúl. Pro- a antioxidačné mechanizmy) Typ: ADCA
 • VIÑAS NOGUERA, Mireia** – CSATLÓSOVÁ, Kristína – ŠIMONČIČOVÁ, Eva – BÖGI, Eszter – UJHÁZY, Eduard – DUBOVICKÝ, Michal – BELOVIČOVÁ, Kristína. Sex- and age- dependent effect of pre-gestational chronic stress and mirtazapine treatment on neurobehavioral development of Wistar rat offspring. In PLoS ONE, 2022, vol. 17, no. 2, art. no. e0255546. ISSN 1932-6203. Dostupné na: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0255546 (Vega č. 2/0124/19 : Experimentálna štúdia pôsobenia materskej depresie a antidepresívnej liečby počas gravidity a laktácie na zdravie matky a vývin potomstva. APVV-19-0435 : Nová generácia antidepresív – dlhodobé účinky na potomstvo) Typ: ADMA