Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology

Department of Pharmacology of Inflammation


Head of Department

Katarína Bauerová, PharmDr., PhD
phone/fax: +421-2-547 75 666
e-mail: exfakbau@savba.sk

Scientist

telephone/e-mail
Mária Durišová, MSc., PhD., DSc. +421-2-547 75 928
exfamadu@savba.sk
Danica Mihalová, MSc. +421-2-59410-680
exfadami@savba.sk
Ladislav Šoltés, MSc., PhD., DSc. +421-2-59410-670
exfasolt@savba.sk
Silvester Poništ, PharmDr., PhD. +421-2-59410-665
exfasipo@savba.sk
Katarína Valachová, PhD. katarina.valachova@savba.sk

Postgraduate Students

František Drafi, MSc.
Mária Baňasová, MSc.
Vierka Kuncírová, MSc.

Technical Assistance

Mrs. Soňa Zacharová

Institute of Experimental Pharmacology & Toxicology | Updated 30-Nov-2011 by Mojmir Mach