Committee on Animal Research and Ethics

Animal Welfare Body

Chair

RNDr. Mojmír Mach, PhD.

Members

RNDr. Monika Barteková, PhD.
MVDr. Štefan Bezek, DSc.
Ing. Ivan Pádej
Ing. Svatava Kaašparová, PhD.
MVDr. Jozef Olexa

BYLAWS Štatút poradného výboru UEFT CEM SAV

Animal Ethics Committee

Internal members

INSTITUTE OF EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY CEM SAS

RNDr. Michal Dubovický, CSc.
RNDr. Mojmir Mach, PhD.
RNDr. Zdenka Gáspárová, CSc.
RNDr. Vladimír Knezl, CSc.
Doc. RNDr. Eduard Ujházy, CSc.

INSTITUTE OF NORMAL AND PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY

RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD. – tajomníčka Etickej komisie CEM SAV
Mgr. Juraj Laco, PhD.
Mgr. Miroslava Majzúnová, PhD.
MUDr. RNDr. Angelika Púzserová, PhD.
RNDr. Stanislava Vranková, PhD.

INSTITUTE FOR HEART RESEARCH
RNDr. Monika Barteková, PhD.
Mgr. Veronika Farkašová, PhD.
Mgr. Barbora Kaločayová, PhD.
Mgr. Branislav Kura, PhD.
RNDr. Ľudmila Okruhlicová, CSc.
RNDr. Norbert Vrbjar CSc.

External members

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.
doc. MUDr. Viera Rendeková, CSc.
MUDr. Peter Janík, PhD.
Prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
Mgr. Lucia Olexová, PhD.
MVDr. Lucia Borszéková Pulzová, PhD.
RNDr. Miroslava Matúšková Ph.D.
RNDr. Andrea Bábelová, PhD.
BYLAWS Štatút EK CEM SAV